Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Digitala signaturer inom EU:s ungdomsprogram möjligt

Nyhet -

Nu går det att signera dokument digitalt inom EU-programmen på MUCF. Digital signering av dokument gör det lättare att arbeta med internationella samarbeten, påskyndar ärendehantering markant och ökar spårbarheten och rättssäkerheten, både för våra projektägare och oss som myndighet.

Dokument som kommer från MUCF kommer att skickas via Visma Sign. Dessa dokument kan skrivas under med bland annat Mobilt BankID eller FrejaID. Denna tjänst kan användas i de nordiska länderna och följer EU:s förordning eIDAS om ”avancerad signering”. Denna metod kommer att användas av MUCF vid tecknande av avtal.

Avancerad signering innebär att personen som skrivit under ska ha identifierat sig på ett unikt sätt. Det ska också gå att kontrollera att det elektroniska dokumentet inte har ändrats efter att det har blivit signerat.

För att ta emot digitalt signerade dokument som inte signerats via Visma Sign, krävs vad som kallas kvalificerad signering. Information om vad som krävs för att skriva under med ”kvalificerad signering” hänvisar vi till EU-kommissionens service eSignature.