Hoppa till huvudinnehåll
 

Stora skillnader i hur unga har det på sin fritid

Nyhet -

Bara varannan ung person med funktionsnedsättning och varannan ung tjej med utländsk bakgrund är nöjda med sin fritid. En av tre i åldern 16–25 har avstått från fritidsaktiviteter för att det är för dyrt eller att det är för svårt att ta sig till aktiviteten.

Det framgår av rapporten UNG IDAG 2023 En fördjupad bild av ungas fritid, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, lämnat till regeringen. Rapporten visar också att det finns skillnader i vilka aktiviteter olika grupper av unga ägnar sig åt. Det är mindre vanligt att killar tar del av olika aktiviteter inom kultur, så som eget utövande, att besöka bibliotek, läsa böcker eller lyssna på ljudböcker. Det är även en lägre andel bland unga med funktionsnedsättning som deltar i idrott.

Det är också tydligt att ungas fritid påverkades av covid-19-pandemin, som medförde att vissa fritidsaktiviteter var mindre tillgängliga under en längre period. Det finns även en risk för att ett svårare ekonomiskt läge under de kommande åren leder till att många får sämre tillgång till fritidsaktiviteter även fortsättningsvis.

För att Sverige ska leva upp till de ungdomspolitiska målen behöver alla unga, oavsett kön, födelseland, var de bor eller om de har någon form av funktionsnedsättning, få likvärdiga förutsättningar till bra fritidsaktiviteter.

Rapporten är en del av MUCF: s uppföljning av de ungdomspolitiska målen och bygger på resultat från MUCF:s nationella ungdomsenkät våren 2021. Rapporten utgår från de indikatorer över ungas levnadsvillkor som MUCF följer och publicerar på ungidag.se.

Läs rapporten:
UNG IDAG 2023 En fördjupad bild av ungas fritid