Aktuellt

Nyhet
2020-04-08
MUCF har tillsammans med Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, tagit initiativet till att starta två arbetsgrupper för att tillsammans utveckla myndighetens arbete med bidragsfrågor. Välkommen att anmäla ditt intresse att vara med!
Pressmeddelande
2020-04-08
Allt fler unga i Sverige ägnar fritiden åt kulturaktiviteter, antingen som utövare eller som konsumenter av kultur. Ökningen är särskilt tydlig bland unga som är utrikes födda. Samtidigt minskar andelen unga som läser. Mellan åren 2007 och 2018 har andelen unga som läser böcker varje vecka halverats från 60 till 30 procent.
Nyhet
2020-03-31
Stödformerna som besluten gäller: Motverka rasism och liknande former av intolerans Minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet Stödja ungas organisering  Beslut om övriga ansökningar tas i maj 2020. Alla som har beviljats bidrag redovisas då på sidan Vi har fått bidrag. Vi har fått bidrag
Pressmeddelande
2020-03-31
Åren 2016–2018 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nästan 52 miljoner kronor i bidrag till projekt för unga som varken arbetar eller studerar. I en ny rapport redovisas hur pengarna använts och vad projekten resulterat i. MUCF lyfter också framgångsfaktorer och pekar på de utmaningar som projekten haft.
Nyhet
2020-03-30
Tips och råd på möjligheter inom programmen.
Nyhet
2020-03-26
Ansökan är öppen till och med den 7 maj klockan 12.
Pressmeddelande
2020-03-20
Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad.
Pressmeddelande
2020-03-12
De flesta unga i Sverige upplever att de har lagom med fritid och bra tillgång till meningsfulla och utvecklande aktiviteter. Unga som är nöjda med sin fritid har också mindre symtom på psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Pressmeddelande
2020-03-05
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har kartlagt hur många mötesplatser det finns för unga hbtq-personer i Sverige. De flesta, 29 av 50, finns i storstadsområden medan landsbygdskommuner helt saknar mötesplatser.
Pressmeddelande
2020-02-03
I regeringens satsning mot hot och hat i det offentliga samtalet ingår bland annat bidrag till projekt som ökar kunskapen om konsekvenser eller som stödjer de som drabbas. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar i år totalt sex miljoner kronor till projekt mot hot och hat.
Nyhet
2020-01-30
Organisationer som får bidrag och inte uppfyller kraven för bidragsfinansiering kan nekas nya bidrag. De kan dessutom bli återbetalningsskyldiga för bidrag som de erhållit flera år tillbaka i tiden. Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv medan Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+.
Pressmeddelande
2020-01-29
44 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 19,9 miljoner kronor (1 768 800 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Sidor