Aktuellt

Nyhet
2019-11-04
Den 7 november kl. 12 släpper EU-kommissionen 20000 nya DiscoverEU-biljetter som ger europeiska ungdomar födda år 2001 en möjlighet att upptäcka EU med tåg. Ansökningsfönstret är öppet till och med den 28 november.
Pressmeddelande
2019-11-04
Fritiden är viktig för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka självkänsla och vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt liv. Nästa år blir barnkonventionen, som slår fast barns rätt till fritid, del av svensk lagstiftning.
Pressmeddelande
2019-10-31
Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom som innebär att organisationen ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag.
Pressmeddelande
2019-10-26
På måndag, den 28 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor för skolorna Vittra Södermalm och Novia Engelska skolan i Stockholm.
Pressmeddelande
2019-10-24
Andreas Magnusson, 15 år, är tillsammans med Greta Thunberg, en av de unga som synts mest i klimatrörelsen FridaysForFuture i Sverige. Den 27 november talar han på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm om hur det är att vara ung och engagerad i en viktig samhällsfråga.
Nyhet
2019-10-18
Den 26 maj 2019 var det val till Europaparlamentet. Valdeltagandet i Europa var rekordhögt och enligt Eurobarometern beror ökningen främst på att den unga generationen gick till valurnorna. Flera viktiga insatser för att öka valdeltagandet bland unga gjordes runt om i vårt avlånga land.
Nyhet
2019-10-14
Under hela oktober sker över 600 evenemang runt om i Europa som syftar till att informera och inspirera ungdomar om deras möjligheter att resa och delta i europeiska projekt. I Sverige genomförs flera evenemang för och med unga. Bland annat i  Borås, Kungsbacka, Laholm, Hässleholm, Växjö, Stockholm och Åmål. 
Pressmeddelande
2019-10-07
Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping den 8 oktober.
Pressmeddelande
2019-10-07
Arbetslösheten bland unga (15-24 år) har sjunkit från över 25 procent 2009 till 16,8 procent 2018, en minskning med drygt 30 procent. Samma positiva utveckling syns inte i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att andelen ligger på ungefär samma nivå nu som 2009.
Pressmeddelande
2019-10-03
Aktuell forskning om civilsamhället är i fokus på den Kunskapskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Ideell Arena, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Pressmeddelande
2019-10-02
Sedan tre år går det att överklaga vissa av de beslut om statsbidrag som tas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Totalt har MUCF avslagit ansökningar om statsbidrag i 90 fall, varav 26 har överklagats. Dom har fallit i 21 ärenden och förvaltningsdomstolen har delat myndighetens bedömning i 19 ärenden.
Nyhet
2019-10-01
Ny deadline: 8/10. Systemet fungerar igen. Ansök gärna före helgen.

Sidor