Aktuellt

Nyhet
2020-01-14
Den 5 februari är sista dag att ansöka om bidrag i årets första ansökningsrunda inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Ta del av några av våra tips som är bra att tänka på inför att ansökan skickas in.
Pressmeddelande
2020-01-14
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 28 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 78 organisationer som sökt om bidrag för 2020 får 58 bifall. - Det är ungefär lika många organisationer som får bidrag i år jämfört med tidigare år, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.
Pressmeddelande
2019-12-23
Unga hbtq-personer känner större otrygghet, är mer ekonomiskt utsatta och har sämre sociala skyddsnät än andra unga. Det visar en ny rapport från Myndigheten från ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Pressmeddelande
2019-12-20
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 212 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Totalt rör det sig om 105 organisationer runt om i landet.
Pressmeddelande
2019-12-06
Den 10 december arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en nationell konferens i Malmö. Sex- och samlevnadsexperter, jurister och kända föreläsare utbildar vuxna i hur de ska prata med unga som är nya i Sverige om viktiga frågor.
Pressmeddelande
2019-12-02
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågpr, MUCF, fördelar nu drygt fyra miljoner kronor som stöd till forskning om det civila samhället. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. MUCF har fått in 35 ansökningar 2019, vilket nästan är en fördubbling jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Tre forskningsprojekt har beviljats bidrag:
Pressmeddelande
2019-11-27
Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Men de upplever oftast att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. Unga deltar sällan i beslutsprocesserna. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Pressmeddelande
2019-11-27
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, undersökt ungas inflytande lokalt. Enkäten skickades i våras ut till totalt 310 kommuner och regioner. En majoritet, 243 kommuner och 17 regioner, svarade.
Pressmeddelande
2019-11-22
H.K.H. Prinsessan Sofia närvarar vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm den 27 november.
Nyhet
2019-11-19
De nya programguiderna för Europeiska Solidaritetskåren och Erasmus+ Unga och aktiv har kommit och med dem även nya deadlines för ansökningar om projektmedel. Guiderna innehåller information om hur en ansöker om projektmedel, de olika typerna av projekt som går att få medel för, hur kraven ser ut och mycket mer. Nedan hittar ni de nya datumen och länkar till guiderna. Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
Pressmeddelande
2019-11-14
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar i höst kurser i EU-kunskap tillsammans med Bromma folkhögskola. Kurserna hålls i Bromma, Jönköping, Malmö och Härnösand och riktar sig till personer som möter ungdomar mellan 13 och 25 år i sin yrkesroll eller som ideell ledare.
Nyhet
2019-11-04
Den 7 november kl. 12 släpper EU-kommissionen 20000 nya DiscoverEU-biljetter som ger europeiska ungdomar födda år 2001 en möjlighet att upptäcka EU med tåg. Ansökningsfönstret är öppet till och med den 28 november.

Sidor