Aktuellt

Debatt: Alla barn och unga ska ha rätt till meningsfulla upplevelser på sommarlovet oavsett familjens ekonomi.

Genom Europeiska solidaritetskåren kan unga mellan 18-30 år delta i olika typer av solidaritetsprojekt.

Vi vill få fler kommuner och ideella organisationer att ansöka om och genomföra EVS-projekt. Är du den vi söker?

(2017-01-23)

Vi söker två utredare som ska arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

Nu lanseras en utbildning om våldsbejakande extremism i Sverige.

Bidrag till viktigt arbete för människors lika villkor.

Idag lanserar MUCF, RFSL och RFSL Ungdom broschyren ”Hbtq-personers rättigheter i Sverige”.

Scoutrörelsen ifrågasätter storleken av det bidrag de erhåller i statligt stöd. Här svarar vi.

Projekten kommer bidra till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.

Vi har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att motverka rasism.

MUCF har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras.

(2016-11-30)

DN kritiserar i en ledare den 27 november vårt val av rapportförfattare för en av våra skrifter. Här är vår replik.

Sidor