Aktuellt

Vi har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att motverka rasism.

MUCF har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras.

(2016-11-30)

DN kritiserar i en ledare den 27 november vårt val av rapportförfattare för en av våra skrifter. Här är vår replik.

MUCF bemöter kritiken.

MUCF har fördelat drygt 17 miljoner kronor till projekt för att få unga i arbete eller studier.

(2016-10-20)

TRF och STRF får avslag medan SFM och SMFR beviljas projektstöd.

Hela 7,5 procent av unga i åldrarna 16-24 år och 13 procent av 25-29-åringarna är utan jobb eller studerar inte.

Andelen unga i åldern 16-24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest har ökat. Det visar ny statistik.

Ungdomar i gula västar väntar på tågperrong.

Debatt: Nu måste vi ta tillfället i akt och skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhället, skriver gd Lena Nyberg i Dagens samhälle.

- Vi är glada över att nu ha en ansvarig ungdomsminister, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Sidor