Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Nya EU-bidrag att söka inom CERV

Nyhet -

Arbetar din organisation inom barns rättigheter och delaktighet inom demokratin? Eller verkar ni för att upprätthålla EU:s gemensamma värderingar och rättigheter? EU-programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) utlyser nu två nya bidrag som fokuserar på dessa frågor. Deadline för båda utlysningarna är i mars 2024.

Utlysning: EU:s gemensamma värderingar

Det övergripande syftet med utlysningen ”Civil Society Organisations Active on Protecting and Promoting Union Values” är att skydda, främja och öka medvetenheten om grundläggande rättigheter och EU:s värderingar genom att stödja lokala, regionala och/eller nationella organisationer i det civila samhället och öka deras kapacitet.

Finansieringen under den här utlysningen kommer att stödja organisationer som bidrar till att upprätthålla EU:s gemensamma värderingar och rättigheter. Dessa inkluderar främst organisationer från det civila samhället, såsom plattformar för det civila samhället och EU-nätverk, men även deras medlemmar och lokala gräsrotsorganisationer som nås genom att den sökande vidarebefordrar bidrag och kunskapshöjande insatser till mindre civilsamhällesorganisationer.

Det yttersta målet är att vårda och upprätthålla ett rättighetsbaserat, jämlikt, öppet, pluralistiskt, inkluderande och demokratiskt samhälle. De ”mellanhänder” som blir beviljade bidrag inom den här utlysningen ska kunna bygga upp kapaciteten hos ett större antal mindre civilsamhällesorganisationer som är aktiva på lokal, regional och/eller nationell nivå inom de områden som omfattas av CERV-programmet, bland annat genom att ge dem ekonomiskt stöd.

Prioritet kommer att gå till organisationer som kan nå ut till mindre, avlägsna och landsbygdsbaserade civilsamhällesorganisationer på gräsrotsnivå som tenderar att ha mer begränsad kapacitet och finansieringskällor.

Kriterier för att söka:

  • Måste vara en civilsamhällesorganisation som är registrerad inom EU och all aktivitet ska ske inom EU. 
  • Har minst tre års erfarenhet av kunskapshöjande insatser åt andra civilsamhällesorganisationer.
  • Har erfarenhet av att själv fördela bidrag till mindre civilsamhällesorganisationer. 
  • Sökande organisation eller konsortium måste söka minst 2 500 000 euro och som mest 6 000 000 euro.

Intresserad att veta mer om den här utlysningen? Torsdagen 7 december 2023 klockan 14:00-16:30 CET bjuder EU-kommissionen in civilsamhällesorganisationer som är intresserade av denna utlysning till ett digitalt informationstillfälle

Deadline för denna utlysning är 7 mars 2024.

Utlysning: Barns rättigheter

Utlysningen "Rights of the Child and Children’s Participation" syftar till att bemöta barns nuvarande behov och utmaningar i EU. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt rättigheterna för barn med specifika behov och sårbarheter, inklusive de som flytt Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Den här ansökningsomgången fokuserar på att genomföra åtgärder och rekommendationer på EU-nivå, nationell och lokal nivå i EU:s strategi för barns rättigheter. Teman för utlysningen är barns mentala hälsa, inbäddande av ett barnrättsperspektiv på nationell och lokal nivå, barns engagemang och delaktighet i demokratin och förståelse för demokratiska rättigheter vilket börjar redan i barndomen. Projekten kan vara nationella eller transnationella. Transnationella projekt uppmuntras särskilt.

Kriterier för att söka:

  • Både civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer kan söka. 
  • Sökande måste vara icke-vinstdrivande och registrerade inom EU. 
  • Projektets aktiviteter måste ske inom EU. 
  • Det måste vara minst två aktörer i projektet och det kan vara nationellt eller transnationellt partnerskap. 
  • Projektets budget måste vara minst 100 000 euro.

Deadline för denna utlysning är 26 mars 2024.

Vill du och dina kollegor veta mera om någon av de här utlysningarna? Hör gärna av er med frågor eller för att boka en konsultation: cerv@mucf.se.

Snart kommer fler CERV-utlysningar!

Om några veckor kommer det fler utlysningar från CERV-programmet – de kommer bland annat att handla om jämställdhet, våld i nära relationer och könsbaserat våld. Håll utkik på våra webbsidor med information om CERV.