Hoppa till huvudinnehåll
 

140 000 unga utan jobb eller plugg - Så kan du arbeta i din kommun med unga som varken arbetar eller studerar

Nyhet -

I Sverige finns omkring 140 000 unga i åldrarna 16 - 29 år som varken arbetar eller studerar. Andelen varierar stort mellan olika kommuner. Det är också stora skillnader i hur kommuner arbetar med den här gruppen unga och det finns faktorer som påverkar hur kommuner lyckas i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Nästan var tionde ung person (16 - 29 år) är under mer än ett års tid i en situation där de varken arbetar eller studerar. En del riskerar att hamna i ett långt utanförskap. Unga som hoppar av gymnasiet, lever med psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, eller funktionsnedsättning löper störst risk att aldrig få ett jobb. För individen innebär det ett stort personligt lidande. Det är också förknippat med höga samhällskostnader.  

Alla unga behöver få möjlighet att skapa sig en försörjning och etablera sig på arbetsmarknaden. Och alla unga har rätt till stöd, oavsett var man bor.

Unga som varken arbetar eller studerar behöver ofta stöd från många olika aktörer. Därför är det viktigt med lokal samverkan mellan olika aktörer. 

MUCF:s rapport visar att det finns några faktorer som påverkar hur kommuner lyckas i arbetet med den här gruppen unga. Bland annat är det positivt att ha beslutade politiska målsättningar som rör hela gruppen, att erbjuda ett bredare och samordnat stöd och att ha en samlad ingång till det stödet. 

Läs hela rapporten: Olika villkor för etablering - Lokala förutsättningar och stöd till unga som varken arbetar eller studerar

Här kan du se hur många unga som varken arbetar eller studerar i din kommun

ungidag.se kan du se statistik på hur andelen unga som varken arbetar eller studerar förändrats över tid i Sverige. 

Hur kan vi på MUCF hjälpa dig i arbetet?
För att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar krävs långsiktigt arbete och tidiga insatser.

MUCF stödjer kommuner och andra aktörer som arbetar för att unga som varken arbetar eller studerar ska etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera. Här kan du läsa mer om våra verktyg, statistik och rapporter inom området unga som varken arbetar eller studerar 

Fler tips i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar: