Aktuellt

Pressmeddelande
2019-02-01
- Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen, säger Lotta Persson, chef för Avdelningen för stöd och samverkan på MUCF. 
Nyhet
2019-02-01
Det har precis kommit till vår kännedom att Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers överklagande om statsbidrag för 2017. Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen. Vid frågor kontakta presstjänsten på 010-160 10 20. Vi har för närvarande driftstörningar i e-posten.
Pressmeddelande
2019-02-01
I september 2017 beslutade regeringen att MUCF skulle omlokaliseras till Växjö senast den 1 februari 2019. Nu är flytten genomförd och omkring 60 medarbetare, både nyrekryterade från regionen och medföljande från Stockholm, kliver in på sitt nya jobb i Växjö.
Nyhet
2019-01-31
Sista ansökningsdag i årets första ansökningsomgång skjuts upp från den 5 februari till den 12 februari. Detta på grund av tekniska problem med ansökningssystemet som gör att det just nu inte går att registrera projektansökningar.  Problemet drabbar samtliga länder som arbetar med Erasmus+. Europeiska kommissionen jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.   
Pressmeddelande
2019-01-29
Torsdag 31 januari kl 12-13 håller MUCF ett metodseminarium på Forum Jämställdhet om hur bidragsgivare som kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer kan säkerställa att medel för att stötta olika projekt, områden och syften kommer alla till del på lika villkor.
Nyhet
2019-01-23
Från den 31 januari cirka klockan 16 till 1 februari klockan 14 kommer MUCFs ansökningssystem att vara ur drift. Anledningen är att vi flyttar vår verksamhet från Stockholm till Växjö. Även andra system, till exempel e-post, kan påverkas tillfälligt under perioden. Tveka inte att ringa om det uppstår några problem.
Pressmeddelande
2019-01-17
Tisdag 22 januari deltar MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och projektledare Marwa Chebil på en utbildningsdag i Växjö kommun om fritidsverksamheten i regionen. Deltagare är chefer och politiker för den öppna fritidsverksamheten i Småland. Under dagen presenteras bland annat den nya forskningsrapporten Praktiker i den öppna verksamheten och samtal hålls kring framtidens kompetensbehov inom fritidssektorn med bland annat professor Torbjörn Forkby från Linnéuniversitetet.
Nyhet
2019-01-17
Tävlingen DiscoverEU som genomfördes i slutet av förra året är avslutad.
Nyhet
2018-12-12
Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Pressmeddelande om beslutet Beslutet
Pressmeddelande
2018-12-12
SSU har redovisat för MUCF att ungdomsförbundet vidtagit tillräckliga åtgärder när omfattningen av bristerna i Skåne blivit kända för förbundsledningen. Uppgifterna kring SSU Skåne är dock så pass allvarliga att MUCF anser att åtgärderna ändå inte är tillräckliga.
Pressmeddelande
2018-12-10
I MUCF:s rapport Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige som bygger på en enkätundersökning och tolv fokusgrupper beskriver unga sina levnadsvillkor utifrån känslan att vara del av ett samhälle. I enkäten framkommer tydliga skillnader mellan olika grupper av unga. Unga i städer uppger till exempel genomgående bättre livsvillkor, social inkludering och förutsättningar för ett bra liv än vad unga i landsbygder och utsatta områden gör.
Nyhet
2018-12-05
Europeiska Solidaritetskåren är ett initiativ från EU för att fler unga, mellan 18 och 30 år, ska få möjlighet att bidra till samhället, skaffa sig värdefull erfarenhet och utveckla sina färdigheter som volontärer. Organisationer kan i sin tur söka efter unga till sin solidaritetsverksamhet i kårens databas som spänner över alla EU-länder.   Som programkontor ansvarar MUCF för att vägleda svenska organisationer som sänder eller tar emot volontärer.

Sidor