Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Öppen fritidsverksamhet och EU

Känner du till den europeiska ungdomspolitiken och alla spännande möjligheter som EU-samarbetet innebär för unga och som kan stärka kvaliteten i öppen fritids-och ungdomsverksamhet? Inte? Då har du hamnat helt rätt!

Fem ungdomar som sitter på en rad med armarna om varandra på en mur utomhus

 

Europeiska strategier och rekommendationer kan användas för att lyfta fram ungdomsfrågor och stärka den lokala ungdomspolitiken. Använd det som inspiration i arbetet med era lokala styrdokument som påverkar unga.

Chartern - Europeiska riktlinjer och principer för utveckling av öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Chartern ”Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet (pdf)”, bygger på centrala måldokument antagna inom EU och Europarådet. Med hjälp av Chartern kan du identifiera utvecklingsområden för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt.  

Chartern har arbetats fram inom det europeiska samarbetsprojektet Europe Goes Local med representanter för 27 nationella kontor som arbetar med Erasmus+. 

Sveriges arbetsgrupp stödjer utvecklingen av den lokala öppna fritids- och ungdomsverksamheten genom utbildningstillfällen, stödmaterial och information om både lokala, nationella och europeiska aktiviteter. 

Go for Change” grundar sig på Chartern och är ett stödmaterial för dig som vill utveckla den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Det har tagits fram av KEKS på uppdrag av Sveriges arbetsgrupp och med finansiering från MUCF. 

Ta chansen och delta i ett EU-program

Fritidsledare och ungdomsledare kan öka sin egen kunskap eller uppmuntra unga att delta i utbyten, studiebesök eller volontärarbete. Organisationer, kommuner och andra aktörer kan få stöd för att bygga partnerskap, skapa erfarenhetsutbyten, utveckla metoder för ungdomsarbetet med mera. Läs mer om de EU-program som MUCF handlägger på:

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027

Strategin handlar bland annat om att:

  • Uppmuntra ungas delaktighet i samhällslivet och demokratin.
  • Skapa kontakter mellan unga i och utanför EU.
  • Stödja ungas egen makt genom att stimulera till nya idéer inom ungdomsverksamhet.
  • Öka ungdomsverksamhetens kvalitet och erkännande.

EU:s ungdomsstrategi (sida på engelska).