Eurodesk

Eurodesk informerar om EU med fokus på ungas studier, arbete och volontärtjänst. Det finns över 900 kontaktpunkter i 31 länder.

Eurodesk the move

Information about Eurodesk from teens to teens.

Eurodesk i Europa

Eurodesk etablerades under det tidiga 1990-talet i Skottland av en handfull ungdomsledare. Idag finns runt 900 lokala kontaktpunkter i 31 länder som ger kostnadsfri, målgruppsanpassad och lättillgänglig information till unga – om mobilitet och EU. Arbetet samordnas av huvudkontoret Eurodesk Brussels Link i Bryssel.

Eurodesk ansvarar för den Europeiska ungdomsportalen som vänder sig direkt till unga människor som vill ut i Europa.

Eurodesk

Europeiska ungdomsportalen

Eurodesk i Sverige

Regeringen har utsett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till nationell partner för Eurodesk.

I Sverige finns flera lokala kontaktpunkter för Eurodesk. De lokala kontaktpunkterna är kommuner och organisationer som finns lokalt och som har kunskap om hur det ser ut för ungdomar i EU. Här kan du få hjälp med att ta reda på vilka möjligheter det finns för unga i EU.

Kontaktpunkter i Sverige