Eurodesk

Eurodesk informerar om EU med fokus på ungas studier, arbete och volontärtjänst. Det finns cirka 1000 kontaktpunkter i 36 länder.

Eurodesk är till för personer eller organisationer som aktivt arbetar med mobilitet, unga och EU på ett kommunalt, regionalt eller nationellt plan. Syftet är att informera om EU med fokus på ungas studier, arbete och volontärtjänst. 

Eurodesk i Sverige

I Sverige finns lokala kontaktpunkter för Eurodesk. De lokala kontaktpunkterna är kommuner, Europa Direkt-kontor och organisationer som har kunskap om hur det ser ut för ungdomar i EU. Här kan ni få hjälp med att ta reda på vilka möjligheter det finns för unga i EU.

Kontaktpunkter för Eurodesk i Sverige

Regeringen har utsett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till nationell partner för Eurodesk. MUCF samordnar alltså Eurodesk i Sverige.

Eurodesk i Europa

Eurodesk etablerades i början på 1990-talet i Skottland av några ungdomsledare. Idag finns det cirka 1000 lokala kontaktpunkter i 36 länder som ger kostnadsfri, målgruppsanpassad och lättillgänglig information till unga – om mobilitet och EU. Eurodesk fungerar som partnerorganisation till Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Arbetet samordnas av huvudkontoret Eurodesk Brussels Link i Bryssel.

Eurodesk ansvarar för den Europeiska ungdomsportalen som vänder sig direkt till unga människor som vill ut i Europa.

Eurodesk

Europeiska ungdomsportalen