Eurodesk

Eurodesk är ett europeiskt nätverk som vänder sig till unga med information om möjligheter att studera, volontärtjänstgöra och arbeta i Europa. 

Nätverket består idag av 38 nationella partners och över 1200 lokala kontaktpunkter (Eurodesk multipliers) i 36 länder. MUCF är nationell partner i Sverige och ansvarar därmed för att samordna svenska kontaktpunkter. 

Eurodesk fungerar som partnerorganisation till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Arbetet samordnas av huvudkontoret Eurodesk Brussels Link i Bryssel. 

Eurodesk ansvarar för den Europeiska ungdomsportalen (European Youth Portal) som vänder sig direkt till unga människor som vill ut i Europa med tips, artiklar samt vanliga frågor och svar. Nätverket erbjuder även Opportunity Finder som är ett digitalt bibliotek över europeiska möjligheter för unga människor.

Eurodesk
Europeiska ungdomsportalen 
Opportunity finder

Eurodesk i Sverige

MUCF är utsedd av regeringen till nationell partner för Eurodesk, vilket betyder att MUCF samordnar Eurodesk i Sverige.  

I Sverige har vi 16 lokala kontaktpunkter som består av kommuner, Europa Direkt-kontor och organisationer som har särskild kunskap om unga, mobilitet och Europa. Kontaktpunkternas uppdrag är att informera och inspirera unga i sin närhet om deras möjligheter i Europa.  

Kontaktpunkter för Eurodesk i Sverige