Eurodesk

Eurodesk informerar om EU med fokus på ungas studier, arbete och volontärtjänst. Det finns över 900 kontaktpunkter i 31 länder.

Eurodesk är till för personer eller organisationer som aktivt arbetar med mobilitet, unga och EU på ett kommunalt, regionalt eller nationellt plan. Syftet är att informera om EU med fokus på ungas studier, arbete och volontärtjänst. 

Eurodesk i Europa

Eurodesk etablerades under det tidiga 1990-talet i Skottland av en handfull ungdomsledare. Idag finns runt 1000 lokala kontaktpunkter i 34 länder som ger kostnadsfri, målgruppsanpassad och lättillgänglig information till unga – om mobilitet och EU. Eurodesk fungerar som partnerorganisation till Erasmus+ och arbetet samordnas av huvudkontoret Eurodesk Brussels Link i Bryssel.

Eurodesk ansvarar för den Europeiska ungdomsportalen som vänder sig direkt till unga människor som vill ut i Europa.

Eurodesk

Europeiska ungdomsportalen

Eurodesk i Sverige

Regeringen har utsett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till nationell partner för Eurodesk.

I Sverige finns flera lokala kontaktpunkter för Eurodesk. De lokala kontaktpunkterna är kommuner, Europa Direkt-kontor och organisationer som finns lokalt och som har kunskap om hur det ser ut för ungdomar i EU. Här kan du få hjälp med att ta reda på vilka möjligheter det finns för unga i EU.

Kontaktpunkter i Sverige