Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga hbtq-personers behov av stödinsatser vid utsatthet för våld och förtryck av närstående

Unga hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp bland de som lever med hedersnormer. MUCF har därför fått regeringens uppdrag att utreda behovet av stödinsatser för unga hbtq-personer som lever med hedersnormer, våld eller påtryckningar att förändra eller dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det finns lite kunskap på området, och mer kunskap behövs för att utveckla stödinsatser som möter dessa ungas behov.

Ung person står vid vattnet och blickar ut från bilden.

Vi lyssnar på ungas egna erfarenheter

I detta uppdrag behöver MUCF komma i kontakt med unga i åldern 15–29 år, som blivit utsatta för begränsningar, påtryckningar eller våld av sin familj eller släkt på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, för att höra om de haft någonstans att vända sig för att få stöd och hjälp. Vi vill också veta om den hjälpen i sådana fall ledde till något positivt eller om stödet borde ha sett annorlunda ut. 

De ungas egna erfarenheter och tankar kring vilken typ av stöd som behövs kommer att ligga till grund för den rapport som myndigheten tar fram. Rapporten riktar sig till beslutsfattare och yrkesverksamma som kommer i kontakt med ungdomar och unga vuxna och kommer att slutredovisas våren 2026. Läs mer om uppdraget med inriktning mot de unga själva där de också kan dela med sig av sina erfarenheter.

Möter du dessa unga i ditt yrke?

I uppdraget vill vi även lyssna på erfarenheter från personer som kommer i kontakt med dessa unga i sin yrkesroll. De som planerat eller beslutat om insatser för att stödja eller skydda unga hbtq-personer som lever med hedersnormer. Eller de som erbjudit stödjande samtal eller hjälpt dessa unga att komma i kontakt med andra verksamheter som kan erbjuda stöd, hjälp eller skydd. Läs mer om uppdraget med inriktning mot de som möter dessa unga i sin yrkesroll där det finns möjlighet att dela med sig av sina yrkeserfarenheter.