Hoppa till huvudinnehåll
 

Attityd- och värderingsstudien 2024

För att öka kunskapen om vad både unga och övriga befolkningen tycker är viktigt i samhället och livet genomför MUCF en enkätundersökning under 2024. Undersökningen innehåller bland annat frågor kopplat till arbete, fritid, livskvalitet och inflytande i samhället. Den skickas till både 12 000 unga i åldrarna 16–29 år och till 3 000 personer i åldrarna 30–74 år.

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i rapporter som publiceras under 2025. Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på mucf.se.

Resultaten används för att informera regeringen och andra beslutsfattare om vad svenska folket tycker och tänker kring viktiga frågor i samhället. Särskilt fokus läggs på att beskriva ungas attityder. 

Undersökningen genomförs ungefär vart sjätte år och gjordes senast 2019. Då presenterades resultaten i tre olika rapporter, som bland annat visade att:

  • Det har blivit allt viktigare för Sveriges unga att ha ett arbete som är meningsfullt och som kan kombineras med fritid och familjeliv
  • Sjukvården var den viktigaste samhällsfrågan för unga, men migration, integration och jämställdhet var samhällsfrågor som blivit allt viktigare  
  • Intresset för politik hade sedan förra undersökningen ökat bland Sveriges unga, men få kände att de kan påverka beslutsfattare
  • Det var vanligare att tjejer upplevde att fritiden inte räckte till, medan det bland killar var en större andel som upplevde att de har för mycket fritid.  Sju av tio i åldrarna 30–74 år uppgav att de var nöjda med sin fysiska hälsa, vilket var en högre andel än bland unga.
  • Tjejer visade i större utsträckning än killar symptom på psykisk ohälsa och skillnaderna mellan könen hade ökat över tid

Rapporterna från 2019 hittar du här: https://www.mucf.se/attityd-och-varderingsstudie

Vill du ha kontakt angående undersökningen, vänder du dig till:

Sofia Zere
Avdelningschef
sofia.zere@mucf.se