Hoppa till huvudinnehåll
 

Utbildning

Publikation - 2021-12-16

Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

MUCF fick år 2018 i uppdrag av regeringen att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som bidrar till etableringen av unga som varken arbetar eller studerar. MUCF skulle också vara ett informations- och kunskapsstöd i ämnet samt identifiera och rapportera systemhinder till regeringen.
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati - en manual för skolledare

Prata demokrati riktar sig till dig som är skolledare på gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram. Manualen kan dock användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat. Den tar upp:
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati i gymnasiesärskolan

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans särskoleprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Publikation - 2021-06-14

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Bakom siffran döljer sig en heterogen grupp och det är ofta flera och komplexa anledningar till att de har hamnat i denna livssituation.
Enkel sida - 2021-10-12

Frågor och svar om uvas-statistik

Varför är inte siffrorna från 2015 och framåt jämförbara med tidigare års siffror? 2007–2014 ingick gränsregional statistik (det vill säga arbetspendling) för Norge och Danmark i modellen.
Enkel sida - 2021-09-27

Forumkonferensen 2020

Forumkonferensen är en mötesplats för dialog om hållbar samhällsutveckling och ett utmärkt tillfälle för civilsamhället och myndigheter att mötas och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.
Enkel sida - 2021-06-24

Ett kort eller långvarigt utanförskap?

Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp som möter olika utmaningar. Det finns dock en rad kända riskfaktorer och även begränsande normer i samhället bidrar till att en del grupper är överrepresenterade bland unga som varken arbetar eller studerar.
Utbildningar och konferenser - 2021-06-23

Project Lab: Volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Här kan du som arbetar med unga få inspiration, verktyg och kunskap om Europeiska solidaritetskåren som erbjuder att åka som volontär ut i Europa, ta emot volontärer i en verksamhet eller driva lokala solidaritetsprojekt.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: