Hoppa till huvudinnehåll
 

Utbildning

Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati - en manual för skolledare

Prata demokrati riktar sig till dig som är skolledare på gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram. Manualen kan dock användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat. Den tar upp:
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati i gymnasiesärskolan

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans särskoleprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Enkel sida - 2021-06-24

Ett kort eller långvarigt utanförskap?

Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp som möter olika utmaningar. Det finns dock en rad kända riskfaktorer och även begränsande normer i samhället bidrar till att en del grupper är överrepresenterade bland unga som varken arbetar eller studerar.
Utbildningar och konferenser - 2021-06-23

Project Lab: Volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Här kan du som arbetar med unga få inspiration, verktyg och kunskap om Europeiska solidaritetskåren som erbjuder att åka som volontär ut i Europa, ta emot volontärer i en verksamhet eller driva lokala solidaritetsprojekt.
Utbildningar och konferenser - 2021-06-22

Introduktion till Quality Label (Europeiska solidaritetskåren)

Du kommer bland annat att få mer information om ansöknings- och bedömningsprocessen kring ansökan om Quality Label. Webbinariet riktar sig till dig som vill arbeta med volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren.
Utbildningar och konferenser - 2021-06-22

Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Under kursen, som är upplagd på två halvdagar, går vi igenom grunderna för Erasmus+ och frågorna som ställs i ansökningsformuläret. Vi går igenom centrala begrepp och prioriteringar.
Nyhet - 2021-06-21

Nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar

Tillsammans med flera myndigheter presenterar MUCF sju förslag och tio bedömningar på hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar och ett mer samordnat stöd till dessa ung
Utbildningar och konferenser - 2021-06-18

Transnationellt nätverksevent för CERV-programmet

Eventet ger möjlighet att stärka er kunskap om CERV och de två öppna utlysningarna (Vänortssamarbete och stadsnätverk, deadline 26 augusti samt Skydda och f

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: