Hoppa till huvudinnehåll
 

Utbildning

Publikation -

Våld, förtryck och heder

I publikationen ”Våld, förtryck och heder” har vi sammanställt ett kortfattat kunskapsunderlag för dig som ansvarar för och fattar beslut inom öppen fritidsverksamhet.
Publikation -

Nationell stödfunktion för unga som varken arbetar eller studerar

MUCF är samordnande myndighet för den nationella stödfunktionen för unga som varken arbetar eller studerar. 
Publikation -

Redaktionen - Lärarhandledning

Demokrati, val och samhällskunskap står på schemat. Varför inte ge dina elever möjlighet att lära om demokrati genom praktiska uppgifter där de får chansen att möta demokratin?
Publikation -

Redaktionen - Elevernas uppgiftsbank

I klassrummet råder full aktivitet. Klassen är indelad i politiska nyhetsredaktioner och eleverna producerar informationsmaterial, genomför undersökningar, lär sig att debattera mot varandra, skriver artiklar och skapar film om källkritik.
Publikation -

Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

MUCF fick år 2018 i uppdrag av regeringen att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som bidrar till etableringen av unga som varken arbetar eller studerar. MUCF skulle också vara ett informations- och kunskapsstöd i ämnet samt identifiera och rapportera systemhinder till regeringen.
Publikation -

Prata demokrati - en manual för skolledare

Prata demokrati riktar sig till dig som är skolledare på gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram. Manualen kan dock användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat. Den tar upp:
Publikation -

Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Publikation -

Prata demokrati i anpassade gymnasieskolan

Materialet håller på att revideras. En uppdaterad version kommer att publiceras inom kort.Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare i anpassade gymnasieskolan.
Publikation -

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Bakom siffran döljer sig en heterogen grupp och det är ofta flera och komplexa anledningar till att de har hamnat i denna livssituation.
Nyhet -

MUCF vill bidra till samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle

Efter en inventering gjord av Kulturrådet, kring vilka behov av kompetensutbildning som fanns inom folkbiblioteken, framkom att det fanns behov av ökad kompetens om samverkan och hur bibliotek kan arbeta tillsammans med andra professioner och organisationer.