Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas etablering

Publikation - 2021-06-14

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

Unga utrikes födda kvinnor har en svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga.  MUCF fick under 2020 regeringens uppdrag att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för dessa kvinnor i arbetslivet.  Vår analys visar fyra framträdande hinder
Publikation - 2021-06-14

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

Det svenska ungdomspolitiska målet är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Rapporten "Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla - UNG IDAG 2021, är en del av MUCF:s uppföljning av ungdomspolitiken. 
Publikation - 2021-06-14

Ett långvarigt utanförskap

Var tionde ung person är någon gång i sin ungdom utanför både arbete och studier. För några av dem är det en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period av deras ungdomsliv och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap.
Enkel sida - 2021-10-12

Frågor och svar om uvas-statistik

Varför är inte siffrorna från 2015 och framåt jämförbara med tidigare års siffror? 2007–2014 ingick gränsregional statistik (det vill säga arbetspendling) för Norge och Danmark i modellen.
Enkel sida - 2021-07-01

Pandemins konsekvenser

Konsekvenser på civilsamhället
Enkel sida - 2021-06-24

Ett kort eller långvarigt utanförskap?

Unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp som möter olika utmaningar. Det finns dock en rad kända riskfaktorer och även begränsande normer i samhället bidrar till att en del grupper är överrepresenterade bland unga som varken arbetar eller studerar.
Utbildningar och konferenser - 2021-06-21

Workshop om unga som varken arbetar eller studerar

För att kunna stödja kommuner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, erbjuder vi en halvdags workshop. Syftet med workshopen är att stärka det samordnade och individanpassade stödet i kommunen.
Uppdrag - 2021-06-17

Unga utrikes födda tjejers etablering på arbetsmarknaden

Hör utredare Emma Neuman berätta om några av rapportens viktigaste resultat. Längre ner på sidan finns ytterligare tre filmer där vi dyker djupare i tre av de hinder som rapporten lyfter fram.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: