Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas etablering

Publikation -

Nationell stödfunktion för unga som varken arbetar eller studerar

MUCF är samordnande myndighet för den nationella stödfunktionen för unga som varken arbetar eller studerar. 
Publikation -

Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar

MUCF fick år 2018 i uppdrag av regeringen att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som bidrar till etableringen av unga som varken arbetar eller studerar. MUCF skulle också vara ett informations- och kunskapsstöd i ämnet samt identifiera och rapportera systemhinder till regeringen.
Publikation -

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar

I Sverige finns 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Bakom siffran döljer sig en heterogen grupp och det är ofta flera och komplexa anledningar till att de har hamnat i denna livssituation.
Publikation -

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

Unga utrikes födda kvinnor har en svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga.  MUCF fick under 2020 regeringens uppdrag att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för dessa kvinnor i arbetslivet. Vår analys visar fyra framträdande hinder
Publikation -

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

  I Sverige lever drygt 1,5 miljoner unga mellan 13 och 25 år.
Publikation -

Ett långvarigt utanförskap

Var tionde ung person är någon gång i sin ungdom utanför både arbete och studier. För några av dem är det en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period av deras ungdomsliv och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap.
Kalenderhändelse -

MUCF på MR-dagarna

Nyhet -

Öppen fritidsverksamhet – en investering som lönar sig

De grupper som möter olika hinder för att ta del av fritidsaktiviteter handlar framförallt om unga utrikes födda, unga med funktionsnedsättning och unga från områden med socioekonomiska utmaningar.
Nyhet -

Förstudie om ungas mobilitet

Vi vet till exempel att det idag finns brister i samordningen mellan statliga myndigheter och samarbetet mellan regionala och lokala aktörer. Vi vet också att målgruppen själv inte involveras tillräckligt och att deras erfarenheter och önskemål kan tas tillvara på ett bättre sätt.