Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomspolitik

Publikation - 2022-06-22

Varför bry sig om demokratin?

Detta är en lärarhandledning som består av fyra lektionsupplägg.
Publikation - 2022-04-22

Ungas röst

Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort. Det finns dock en oroväckande klyfta i samhället, alla unga upplever inte att de har lika möjligheter att göra sin röst hörd. Unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.
Publikation - 2022-03-31

Nationell stödfunktion för unga som varken arbetar eller studerar

MUCF är samordnande myndighet för den nationella stödfunktionen för unga som varken arbetar eller studerar. 
Publikation - 2022-03-31

Informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

MUCF har på regeringens uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige.
Publikation - 2022-03-21

Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

I mars 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta  med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Uppdraget innebar också att utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt stärka delaktigheten i demokratin.
Publikation - 2022-03-14

Ungas försörjning och ekonomiska levnadsvillkor

För att vi ska nå Sveriges ungdomspolitiska mål ska alla unga ha goda ekonomiska levnadsvillkor. UNG IDAG 2022, som handlar om ungas försörjning och ekonomiska levnadsvillkor, visar att Covid 19-pandemin har påverkat ungas möjligheter att arbeta och andelen sysselsatta bland unga har minskat.
Publikation - 2022-03-01

Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige

I juli 2020 fick vi i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer.
Publikation - 2022-02-21

EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå

I handboken presenteras hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop och hur lokala aktörer kan ta stöd i europeiska och nationella strategiska dokument, som till exempel EU:s ungdomsstrategi 2019-2027 och Sveriges ungdomspolitiska skrivelse.
Publikation - 2022-01-19

Prata politik

Politisk information finns överallt, även i skolan. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som bland annat handlar om att förmedla kunskap om samhälle och politik, att elever ges möjlighet att öva på demokratiska arbetssätt och förstå att de har rätt till inflytande och delaktighet.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: