Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomspolitik

Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-06-22

Trygga och inkluderande miljöer

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-22

”Det är viktigt att se att det går bra för många”

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-14

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

Unga utrikes födda kvinnor har en svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga.  MUCF fick under 2020 regeringens uppdrag att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för dessa kvinnor i arbetslivet.  Vår analys visar fyra framträdande hinder
Publikation - 2021-06-14

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

I Fokus 20 undersöker vi ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa.
Publikation - 2021-06-14

Ett långvarigt utanförskap

Var tionde ung person är någon gång i sin ungdom utanför både arbete och studier. För några av dem är det en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period av deras ungdomsliv och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap.
Verktyg - 2021-09-16

Demokratihandboken

Verktyg - 2021-08-31

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv är en modell som består av sex komponenter:
Verktyg - 2021-08-31

Demokratipaket till skolan

Under 2021 och 2022 tar vi fram och fyller på MUCF:s demokratipaket. 

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: