Pressmeddelanden

MUCF har i sin kontroll av organisationer som får bidrag upptäckt oegentligheter hos organisationen International World Youth Organisation (IWYO) som har rapporterat felaktig information om såväl personuppgifter som genomförda aktiviteter för att få bidrag.
På "Konferens för mer medmänsklighet och civilkurage!" i Falköping berättar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, om resultaten i sin nya studie Fokus 18. I den framkommer bland annat att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället...
Det har idag kommit till vår kännedom att Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers överklagande om statsbidrag för 2017.
Idag den 1 februari 2019 fortsätter MUCF sin verksamhet i Växjö.
Konferensen Forum Jämställdhet hålls i år den 30–31 januari i Luleå. MUCF medverkar med ett seminarium om hur jämställdhetsperspektiv kan tillämpas inom bidragsgivning.
MUCF har under 2018 haft ett regeringsuppdrag att fördela pengar och ge stöd till fritidsgårdar samt motsvarande öppen fritidsverksamhet runt om i hela landet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne.
I en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framkommer att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. På landsbygden är andelen ännu högre.
Den 5 december 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby kommun och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se
Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder?
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2019 som hålls i samband med Europaparlamentsvalet 2019. Vi bjuder in skolor till workshop på tre olika platser i Sverige om hur pedagoger kan arbeta med EU-frågor i...

Sidor