Hoppa till huvudinnehåll
 

Stort tryck på bidrag för att hjälpa särskilt utsatta – MUCF fördelar 56 miljoner till 17 organisationer

2024-03-27 - 07:28

17 organisationer får dela på 56 miljoner kronor för att hjälpa socialt särskilt utsatta människor som drabbats hårt av inflationen och höjda priser. Bland organisationerna som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Svenska Röda Korset, Maskrosbarn och Hela Människan.

– Det här är ett viktigt bidrag som hjälper civilsamhället att ge stöd till särskilt utsatta i det tuffa ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Civilsamhällesorganisationer gör många viktiga insatser för att stötta hushåll som inte får pengarna att räcka till. Detta ger dem bättre förutsättningar att ge stöd, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som fördelar statsbidraget.

Regeringen har beslutat att permanenta det bidrag som förra året delades ut som ett tillfälligt bidrag av MUCF till civilsamhällets organisationer. Bidraget används för att förstärka organisationers befintliga verksamhet för att möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta. Det kan till exempel handla om att ge något att äta till den som inte har mat för dagen eller att ge en sovplats till den som inte har ett hem.

– Civilsamhällets organisationer skickade in 93 ansökningar på sammanlagt drygt 162 miljoner kronor. Det är nästan tre gånger så mycket som MUCF hade att fördela. Det visar att behovet av hjälp är omfattande. Konkurrensen om bidraget har varit mycket stor. Det har gjort att myndigheten fått prioritera hårt bland alla bra ansökningar som kommit in, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag.

Flera av organisationerna lyfter i sina ansökningar att den tuffare ekonomiska situationen innebär att de människor som redan tidigare behövde stöd nu är ännu mer utsatta. Organisationerna möter också nya grupper av människor som tidigare klarat sig själva men nu behöver stöd av civilsamhällets organisationer för att få vardagen att gå ihop.   

Statsbidraget kunde sökas av ideella organisationer, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som arbetar med målgruppen socialt särskilt utsatta. Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet under 2024. Av de organisationer som nu får del av statsbidraget finns fem trossamfund och 12 ideella föreningar.

Här kan du se vilka organisationer som har fått bidrag från MUCF.

Läs mer om bidraget insatser för socialt särskilt utsatta människor som drabbats av Sveriges ekonomiska situation.