Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCFs uppdrag att förbereda och införa fritidskort för barn och unga

Nyhet -

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, MUCF och Statens kulturråd (Kulturrådet) i uppdrag att förbereda och ta fram ett förslag för en digital tjänst och för införandet av ett fritidskort för barn och unga. Den 31 maj lämnade myndigheterna in delrapport till Regeringskansliet med förslag på hur uppdraget kan se ut.

Fritidskortet ska ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Särskilt barn och unga från socioekonomiskt utsatta hushåll ska genom fritidskortet få utökade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Målsättningen är att införandet av fritidskortet ska kunna ske i början av 2024.

E-hälsomyndigheten ska ha huvudansvaret för arbetet med att förbereda, införa och förvalta ett fritidskort för barn och unga. MUCF och Kulturrådet ska när uppdraget utförs bidra med kunskap till E-hälsomyndigheten om vilka villkor och förutsättningar som krävs för att den digitala tjänsten på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt ska kunna utformas utifrån bland annat målgruppens och utförarorganisationernas behov.

MUCF och Kulturrådet lämnade den 31 maj 2023 en gemensam delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). I delredovisningen lämnar myndigheterna förslag på lämpliga och kontrollerbara kriterier som bör ställas för att utförarorganisationer och fritidsaktiviteter ska kunna omfattas av fritidskortet. Myndigheterna lämnar också förslag på vilka avgifter som fritidskortet bör kunna användas för, med hänsyn till organisationernas olika förutsättningar. Ladda ner och läs delrapporten:

MUCF och Kulturrådet ser stora möjligheter för att fritidskortets införande kommer att bidra till att fler barn och unga får en meningsfull fritid. För de barn och unga som inte kan delta i en fritidsverksamhet på grund av kostnader kommer kortet att kunna påverka. Myndigheterna ser även fram emot det fortsatta arbetet och diskussionerna med övriga organisationer inom uppdraget och med potentiella utförarorganisationer.