Hoppa till huvudinnehåll
 

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning till Ryska riksförbundet i Sverige

Nyhet -

MUCF delar ut bidrag på uppdrag av regeringen. Regeringen styr reglerna för de bidrag myndigheten fördelar genom ett tiotal olika förordningar som beskriver syftet med bidraget, vem som kan söka och vilka krav som ska ställs på den som söker bidrag.

 Publicerad första gången 230512 - senast uppdaterad 230925

Förordningarna är skrivna för att både främja civilsamhällets inflytande i samhället men även för att myndigheter ska kunna kontrollera så att de statliga medlen ska gå till rätt ändamål och syfte. I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod frågor kring bidragsbeslut.

Nyhet 230925: MUCF återkräver bidrag för 2022 och 2023 från Ryska riksförbundet.

Vad ledde den utredning MUCF gjort av Ryska riksförbundet i Sverige till? 

Den utredning som gjordes av en extern utredare med lång internationell erfarenhet gav inte tillräckliga bevis för att kunna kräva tillbaka det bidrag som beviljats. 

Myndigheten bedömde att ett beslut om återkrav sannolikt inte skulle hålla rättsligt. 

Vilka källor kan MUCF använda när de kontrollerar organisationer?

När en organisation söker organisationsbidrag granskar MUCF deras

  • stadgar
  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk redovisning
  • dokument av policykaraktär 
  • organisationens webbplats

Dessutom går myndigheten igenom så kallade öppna källor, det vill säga det man kan googla fram utan att behöva logga in. Myndigheten har inte de möjligheter att gå igenom andra källor som till exempel Säpo och Polisen har. Dagens Nyheter har i sin granskning tagit fram uppgifter genom en dold källa som myndigheten inte har tillgång till.

Förvaltningslagen säger att en myndighet ska vara transparent i sin myndighetsutövning och att den enskilde ska kunna se vilka källor som myndigheten grundar sin bedömning på i ett beslut. MUCF har varit fullt medveten om Telegramkanalen men då den kräver inloggning och godkännande ses den som en dold källa vilket gör att det inte är möjligt för myndigheten att använda den i sin utredning. 

Att MUCF inte använder den dolda källan Telegramkanalen är en avvägning utifrån ett rättsperspektiv. Myndighetens arbete utgår bland annat från regeringsformen, förvaltningslagen, de förordningar som styr bidragen, den statliga värdegrunden och de gemensamma principerna för en god förvaltning. Myndigheten ska arbeta objektivt och rättssäkert. Myndigheten måste bedöma vilka källor som kan anses vara trovärdiga, vilka källor som går att verifiera och som i sin tur går att fatta beslut på.

Vad krävs för att MUCF ska kräva tillbaka redan utbetalade pengar?

Om MUCF får in uppgifter om att en organisation, av någon anledning, inte uppfyller de krav som ställs i förordningen för ett bidrag så kan myndigheten inleda en särskild granskning. Då kontaktas organisationen för att de ska få möjlighet att bemöta uppgifterna.

Om granskningen visar att organisationen inte uppfyller förordningens krav kan MUCF besluta om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget. Om myndigheten misstänker att en organisation medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att få bidrag så gör MUCF en polisanmälan.