Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF:s bidragsgivning är ett positivt exempel

Nyhet -

Riksrevisionen konstaterar i rapporten Tillit och kontroll – statlig bidragsgivning till civilsamhället (RiR 2023:7) att ”Styrningen av MUCF är ett positivt exempel där regeringen genom ett ökat fokus på kontrollaspekten och med utökade resurser har gjort det möjligt för MUCF att förbättra sina riskbaserade kontrollinsatser.”

MUCF arbetar sedan 2022 med att utveckla och införa ett mer riskbaserat arbetssätt och gör även fler verkssamhetsbesök än tidigare.

– MUCF har bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete kring bidragshanteringen. Vi har fått förstärkta resurser av regeringen och har därmed förutsättningar att bättre följa upp de bidrag som betalas ut. Det är viktigt att vi har förordningar som underlättar arbetet med att se till att bidragen används på rätt sätt. Myndigheten har framfört ett antal förslag till regeringen som skulle underlätta detta bland annat möjligheten att endast lämna bidrag till organisationer med ordnad ekonomi säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF utför även förebyggande verksamhetsbesök och har påbörjat ett arbete som ska underlätta för lekmannarevisorer att göra rätt. Revisorernas arbete är en viktig kontrollfunktion för myndigheter när verksamheter granskas, oavsett om de är lekmannarevisorer, godkända eller auktoriserade revisorer.

Riksrevisionen ger i sin rapport också olika rekommendationer till regeringen som ska kunna underlätta myndigheters kontrollverksamhet.