Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Slutsatserna från EU:s ungdomskonferens publicerade

Nyhet -

Slutrapporten från EU:s ungdomskonferens är nu publicerad. Konferensen, som hölls i Växjö 20-22 mars, resulterade i en rapport med fem rekommendationer som presenterades för EU:s ministerråd. Den 15 maj antog ministerrådet ett policydokument som reflekterade en del av synpunkterna från ungdomskonferensen.

Ungdomskonferensen i Växjö var en del av EU:s ungdomsdialog, som är en konsultationsprocess där man samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. Ungdomskonferensen i Växjö arrangerades inom Sveriges EU-ordförandeskap och MUCF var en av medarrangörerna. Konferensen hade två huvudsakliga teman från EU:s 11 ungdomsmål: Inkluderande samhällen (ungdomsmål 3) och Ett hållbart grönt Europa (ungdomsmål 10).

Slutrapporten går att ladda ner här (enbart på engelska): EUYD9 EU Youth Conference in Växjö, Sweden. Final Conference Report: Recommendations on Sustainability and Inclusion | Zenodo

EU:s ungdomskonferens var inte öppen för allmänheten men alla plenarsessioner filmades, och dessa går nu att se i tre delar på YouTube-kanalen för Sveriges EU-ordförandeskap. Del 1 är inbäddad nedan, och här finns Del 2 och Del 3.