Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag

Publikation - 2023-03-24

Statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

2022 fick MUCF i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagandet av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige.
Publikation - 2022-09-30

Bidrag med anledning av covid-19

2021 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 143,4 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen.
Publikation - 2022-06-29

Antidiskriminerings-verksamheter 2022

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt under år 2020. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter.
Publikation - 2022-06-29

Projektbidragens användning och effekter 2022

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Rapporten bygger på slutrapporteringar som godkänts av MUCF under 2021. Totalt fördelades drygt 46 miljoner kronor till 60 projekt som
Publikation - 2022-06-29

Organisationsbidragens användning och effekter 2022

I Organisationsbidragens användning och effekter 2022 beskriver myndigheten hur de tre organisationsbidrag som myndigheten fördelar användes av de ideella organisationer som beviljades bidrag för 2020.
Publikation - 2022-05-09

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021

Under 2021 fick MUCF i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt delades drygt 143,4 miljoner kronor ut till civilsamhällets organisationer vid två olika tillfällen. 
Publikation - 2021-09-28

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer.
Publikation - 2021-08-24

Redovisning av stöd till romers hälsa och insatser för att förbättra förutsättningarna för unga romer 2020

Under 2020 hade MUCF i uppdrag att genomföra insatser som skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet. MUCF bedömer att de insatser som genomförts har bidragit till detta.
Publikation - 2021-06-14

Projektbidragens användning och effekter 2021

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Återrapporteringen styrs av bidragens förordningar. I den här rapporten redovisas fyra projektbidrag som fördelas till projekt som
Publikation - 2021-06-14

Organisationsbidragens användning och effekter 2021

I Organisationsbidragens användning och effekter 2021 beskriver myndigheten hur de tre organisationsbidrag som myndigheten fördelar användes av de ideella organisationer som beviljades bidrag för 2019.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: