Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag

Publikation -

Delrapport för statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

MUCF har på uppdrag av regeringen delat ut bidrag till organisationer som bedriver verksamheter för socialt särskilt utsatta. Bidraget delades ut med anledning av inflationen och den ökade ekonomiska utsattheten för hushåll i Sverige.
Publikation -

Statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige - slutrapport

2022 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagandet av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige. Totalt fördelades 68,8 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer.
Publikation -

Bidrag med anledning av covid-19

2022 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 78 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen under året.
Publikation -

Projektbidragens användning och effekter 2023

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Rapporten bygger på slutrapporteringar som godkänts av MUCF under 2022. Totalt fördelades knappt 48,5 miljoner kronor till 70 projekt som
Publikation -

Organisationsbidragens användning och effekter 2023

I denna rapport beskriver myndigheten hur tre organisationsbidrag som ideella organisationer beviljades vid årsskiftet 2020/2021 användes under 2021. Bidragen söktes 2020 och ansökningsuppgifterna baseras på uppgifter från 2019.
Publikation -

Antidiskrimineringsverksamheter 2023

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter.
Publikation -

Statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

2022 fick MUCF i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagandet av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige.
Publikation -

Bidrag med anledning av covid-19

2021 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 143,4 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen.
Publikation -

Antidiskriminerings-verksamheter 2022

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt under år 2020. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter.
Publikation -

Projektbidragens användning och effekter 2022

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Rapporten bygger på slutrapporteringar som godkänts av MUCF under 2021. Totalt fördelades drygt 46 miljoner kronor till 60 projekt som