Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag

Publikation - 2021-09-28

Bidrag med anledning av covid-19

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer.
Publikation - 2021-08-24

Redovisning av stöd till romers hälsa och insatser för att förbättra förutsättningarna för unga romer 2020

Under 2020 hade MUCF i uppdrag att genomföra insatser som skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet. MUCF bedömer att de insatser som genomförts har bidragit till detta.
Publikation - 2021-06-14

Projektbidragens användning och effekter 2021

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Återrapporteringen styrs av bidragens förordningar. I den här rapporten redovisas fyra projektbidrag som fördelas till projekt som
Publikation - 2021-06-14

Organisationsbidragens användning och effekter 2021

I Organisationsbidragens användning och effekter 2021 beskriver myndigheten hur de tre organisationsbidrag som myndigheten fördelar användes av de ideella organisationer som beviljades bidrag för 2019.
Publikation - 2021-06-14

Antidiskrimineringsverksamheter 2021

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter.
Publikation - 2021-06-14

Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

RAY är ett öppet forskningsnätverk för de nationella kontor som arbetar med europeiska ungdomsprogram och deras forskningspartners. Här har RAY analyserat i vilken utsträckning Erasmus+ Ung och Aktiv lever upp till de mål som finns uppsatta för programmet.
Publikation - 2021-06-14

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete där MUCF ansvarar för ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Inom programmet ingår mobilitet, strategiska partnerskap och att påverka ungdomspolitiken. 
Nyhet - 2022-01-14

MUCF idag om statsbidrag som ett sätt att stärka demokratin

I filmen hälsar Oscar Petersson dig välkommen till MUCF idag. Tillsammans med Louise Olofsson leder han dig igenom timmen.
Nyhet - 2021-12-22

Ansökan om projektbidrag öppnar den 5 januari

Du kan se vilka bidrag som går att söka på webbsidan bidrag som går att söka nu.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: