Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag

Publikation - 2021-08-24

Redovisning av stöd till romers hälsa och insatser för att förbättra förutsättningarna för unga romer 2020

Under 2020 hade MUCF i uppdrag att genomföra insatser som skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet. MUCF bedömer att de insatser som genomförts har bidragit till detta.
Publikation - 2021-06-14

Projektbidragens användning och effekter 2021

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Återrapporteringen styrs av bidragens förordningar. I den här rapporten redovisas fyra projektbidrag som fördelas till projekt som
Publikation - 2021-06-14

Organisationsbidragens användning och effekter 2021

I Organisationsbidragens användning och effekter 2021 beskriver myndigheten hur de tre organisationsbidrag som myndigheten fördelar användes av de ideella organisationer som beviljades bidrag för 2019.
Publikation - 2021-06-14

Antidiskrimineringsverksamheter 2021

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter.
Publikation - 2021-06-14

Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

RAY är ett öppet forskningsnätverk för de nationella kontor som arbetar med europeiska ungdomsprogram och deras forskningspartners. Här har RAY analyserat i vilken utsträckning Erasmus+ Ung och Aktiv lever upp till de mål som finns uppsatta för programmet.
Publikation - 2021-06-14

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete där MUCF ansvarar för ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Inom programmet ingår mobilitet, strategiska partnerskap och att påverka ungdomspolitiken. 
Bidrag - 2021-09-16

Balans- och resultaträkning inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Om en organisation söker medel inom ett projekt för mer än 60 000 euro behöver vi få in den senast avslutade balans- och resultaträkningen för att kunna göra en kontroll av organisationens finansiella kapacitet.
Enkel sida - 2021-08-18

Så handlägger MUCF projektansökningar inom minska hot och hat i det offentliga samtalet

Ansökan ska in i tid och uppfylla villkoren MUCF godkänner inte sena ansökningar. Se därför till att påbörja din ansökan i god tid.
Enkel sida - 2021-08-18

Demokrativillkor - så granskar vi

Krav på demokratisk uppbyggnad Att en organisation är demokratiskt uppbyggd innebär bland annat att den är medlemsbaserad, det vill säga att den har enskilda medlemmar eller att den har medlemsorganisationer som i sin tur är demokratiskt uppbyggda.
Enkel sida - 2021-08-18

Så handlägger MUCF projektansökningar inom hälsofrämjande insatser riktade till romer

Ansökan ska in i tid och uppfylla villkoren MUCF godkänner inte sena ansökningar. Se därför till att påbörja din ansökan i god tid.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: