Hoppa till huvudinnehåll
 

Covid-19

Pandemin påverkar de allra flesta, inte minst civilsamhället och unga. Det framkommer i våra senaste utredningar där statistik har kompletterats med till exempel intervjuer och enkätfrågor om det gångna året och hur Covid-19 har påverkat civilsamhällets verksamheter och ungas levnadsvillkor. 

MUCF har också fått nya uppdrag med anledning av pandemin. Vi ska till exempel samla information om stöd till civilsamhället kopplat till Covid-19. I tre omgångar har vi också fått regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till organisationer som vänder sig till de socialt särskilt utsatta i samhället. 

Bild på Covid-19 viurs i blå nyanser. Fotograf: Hannu Viitanen

Stödpaket till civilsamhället

Här hittar du information om stödpaket från regeringen till civilsamhället. 

Nya rekommendationer

Både Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bedömt att pandemin har utvecklas i rätt riktning, vilket har gjort att fler restriktioner har kunnat lättas och tas bort. 

Hur påverkas statsbidrag av Corona?

Många organisationer som beviljats bidrag har, med anledning av pandemin, svårt att genomföra sina aktiviteter. Ta del av information om vad som gäller. 

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren i pandemin

Det är svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten under pandemin. Ta del av information och få svar på dina frågor!

Pandemins konsekvenser

Pandemin har påverkat många, inte minst civilsamhället och unga. I våra  utredningar kan du läsa mer om hur Covid-19 har påverkat civilsamhällets verksamheter och ungas levnadsvillkor under det gångna året. 

Statsbidrag för socialt särskilt utsatta

I filmen ger vi berättelsen om hur ett statsbidrag gjorde nytta för samhällets mest utsatta människor. 

Ett år av utmaningar ...

Pandemin sätter sina spår i det civila samhället. Ta del av årets uppföljning av ideella föreningars villkor.

Bild på omslaget av Villkorsrapporten 2021 "Ett år av utmaningar"

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: