Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhället

Publikation -

Antidiskrimineringsverksamheter 2024

I rapporten ger MUCF en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter.
Publikation -

Stabilitet och framtidstro trots påfrestningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har regeringens uppdrag att följa upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation -

Delrapport för statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

MUCF har på uppdrag av regeringen delat ut bidrag till organisationer som bedriver verksamheter för socialt särskilt utsatta. Bidraget delades ut med anledning av inflationen och den ökade ekonomiska utsattheten för hushåll i Sverige.
Publikation -

Statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige - slutrapport

2022 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagandet av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige. Totalt fördelades 68,8 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer.
Publikation -

Bidrag med anledning av covid-19

2022 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 78 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen under året.
Publikation -

Digitalisering i ideella föreningar

MUCF har regeringens uppdrag att följa upp det civila samhällets villkor och verka för att dessa förbättras. Det görs bland annat genom en enkät som riktar sig till ideella föreningar.
Publikation -

Digitalisering i ideella föreningar

MUCF har regeringens uppdrag att följa upp det civila samhällets villkor och verka för att dessa förbättras. Det görs bland annat genom en enkät som riktar sig till ideella föreningar.
Publikation -

Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete

I denna rapport redovisar Kerstin Svensson och Monica Larsson (Socialhögskolan, Lunds universitet) ett projekt som tar upp civilsamhällets medverkan i myndigheters arbete då privatpersoner engageras som socialt stöd för medmänniskor.
Publikation -

Brobyggare i ett uppdelat samhälle

Den här studiens syfte är att kartlägga framväxten av så kallade kommunala interreligiösa råd som utgör ett unikt forum för dialog mellan myndigheter och olika religiösa samfund. Det kan röra sig om konkreta råd men det kan också vara andra typer av återkommande interreligiösa möten.
Publikation -

Nya sätt att organisera sig i civilsamhället

I den här kunskapsöversikten sammanfattas forskning om nya sätt att organisera sig i civilsamhället. Det övergripande syftet med översikten är att ge en överblick av det aktuella kunskapsläget på området och människors attityder till organisering.