Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhället

Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-07-02

Hot och hat bland ideella föreningar

Ungefär var tionde ideell förening uppger att de, eller dess medlemmar, har blivit utsatta för hot och hat kopplat till föreningens verksamhet under de senaste 12 månaderna. En majoritet av dem uppger att hot och hat förekommit mer än en gång under det senaste året.
Publikation - 2021-06-14

Ett år av utmaningar ...

Varje år följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. 
Publikation - 2021-06-14

Regionerna och civilsamhället

Här ger regionerna inspirerande exempel på hur de arbetar för att skapa goda förutsättningar och villkor för det regionala civilsamhället. Det sker bland annat genom samråd, dialogsträffar, bidragsgivning, olika överenskommelser och genom idéburna offentliga partnerskap (IOP).
Verktyg - 2021-09-16

Demokratihandboken

Nyhet - 2021-08-27

Nytt nummer av MUCF:s nyhetsbrev ute!

Denna gång är nyhetsbrevet bland annat laddat med en hel del evenemang för dig som arbetar med ungdomspolitik eller politiken för det civila samhället.
Nyhet - 2021-08-27

Näthat - ett hot mot demokratin

Det visar rapporten Näthat i Sverige - svenska folkets relation till näthat 2021, som Insight Intelligence släpper idag i samarbete med bland annat Myndigheten för ungdoms- och civ
Enkel sida - 2021-08-24

Inspirationsseminarier för stöd och samverkan mellan kommunen och civilsamhället

Här lyfter vi goda exempel som gör att vi lär av varandra. Genom att dela erfarenheter vill vi medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om det civila samhället och utvecklar civilsamhällesperspektivet i våra verksamheter.
Nyhet - 2021-08-23

Berätta om era erfarenheter av digitalisering under pandemin!

Vi hoppas därför att ni vill anmäla er verksamhet så att vi kan göra den här studien tillsammans. I arbetet fokuseras särskilt konsekvenser för grupperna unga (13-25 år), äldre (65+) och personer med funktionsnedsättningar. 

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: