Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhället

Publikation - 2021-09-28

Bidrag med anledning av covid-19

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer.
Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-07-02

Hot och hat bland ideella föreningar

Ungefär var tionde ideell förening uppger att de, eller dess medlemmar, har blivit utsatta för hot och hat kopplat till föreningens verksamhet under de senaste 12 månaderna. En majoritet av dem uppger att hot och hat förekommit mer än en gång under det senaste året.
Publikation - 2021-06-14

Ett år av utmaningar ...

Varje år följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. 
Publikation - 2021-06-14

Regionerna och civilsamhället

Här ger regionerna inspirerande exempel på hur de arbetar för att skapa goda förutsättningar och villkor för det regionala civilsamhället. Det sker bland annat genom samråd, dialogsträffar, bidragsgivning, olika överenskommelser och genom idéburna offentliga partnerskap (IOP).
Nyhet - 2022-01-14

MUCF idag om statsbidrag som ett sätt att stärka demokratin

I filmen hälsar Oscar Petersson dig välkommen till MUCF idag. Tillsammans med Louise Olofsson leder han dig igenom timmen.
Enkel sida - 2021-12-20

Konferensen om Europas framtid

Verktyg - 2021-12-01

Vägledning för att ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande

Vägledningen är framtagen efter ett antal intervjuer med olika kommuner, regioner och statliga myndigheter och efter samtal med de nationella minoriteternas ungdomsförbund. Använd sidan som en checklista och läs mer under de olika avsnitten. 
Kalenderhändelse - 2021-11-18

Webbinarium om civilsamhällets digitalisering under pandemin

Den 9 december, klockan 16:00 -17:00 får du möjlighet att höra mer om vad vi har kommit fram till i studien. Det kommer också finnas möjlighet till att ställa frågor.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: