Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhället

Publikation - 2023-09-04

Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete

I denna rapport redovisar Kerstin Svensson och Monica Larsson (Socialhögskolan, Lunds universitet) ett projekt som tar upp civilsamhällets medverkan i myndigheters arbete då privatpersoner engageras som socialt stöd för medmänniskor.
Publikation - 2023-07-17

Brobyggare i ett uppdelat samhälle

Den här studiens syfte är att kartlägga framväxten av så kallade kommunala interreligiösa råd som utgör ett unikt forum för dialog mellan myndigheter och olika religiösa samfund. Det kan röra sig om konkreta råd men det kan också vara andra typer av återkommande interreligiösa möten.
Publikation - 2023-06-27

Nya sätt att organisera sig i civilsamhället

I den här kunskapsöversikten sammanfattas forskning om nya sätt att organisera sig i civilsamhället. Det övergripande syftet med översikten är att ge en överblick av det aktuella kunskapsläget på området och människors attityder till organisering.
Publikation - 2023-05-17

Ett år med nya utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation - 2023-04-27

Kommunala stöd och bidrag till civilsamhällesorganisationer

Rapporten beskriver den kommunala bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer och speglar den mångfald som finns inom den kommunala sektorn och lyfter fram det utvecklingsarbete som pågår runtom i kommunerna.
Publikation - 2023-04-24

Projektifierad feminism

MUCF fördelar bidrag till studier om det civila samhället. Syftet med bidraget är att genom olika forskningsprojekt öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. Projekten ska inriktas mot områden där olika behov har identifierats.
Publikation - 2023-04-18

Newcomers som betydelsefull mellanlandning för hbtqi-immigranter på vägen in i det svenska samhället

MUCF fördelar bidrag till studier om det civila samhället. Syftet med bidraget är att genom olika forskningsprojekt öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. Projekten ska inriktas mot områden där olika behov har identifierats.
Publikation - 2023-03-24

Statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

2022 fick MUCF i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagandet av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige.
Publikation - 2022-09-30

Bidrag med anledning av covid-19

2021 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 143,4 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen.
Publikation - 2022-05-20

Ännu ett år av utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).