Hoppa till huvudinnehåll
 

Civilsamhället

Publikation - 2023-03-24

Statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige

2022 fick MUCF i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagandet av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige.
Publikation - 2022-09-30

Bidrag med anledning av covid-19

2021 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 143,4 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen.
Publikation - 2022-05-20

Ännu ett år av utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation - 2022-05-09

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021

Under 2021 fick MUCF i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt delades drygt 143,4 miljoner kronor ut till civilsamhällets organisationer vid två olika tillfällen. 
Publikation - 2022-04-05

Digitalisering för alla?

Pandemin har inneburit en snabb digitalisering i hela samhället.
Publikation - 2022-03-30

Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället

I juni 2021 gav regeringen i uppdrag till MUCF att kartlägga omfattning och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer.
Publikation - 2022-03-10

Engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.
Publikation - 2021-09-28

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer.
Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-07-02

Hot och hat bland ideella föreningar

Ungefär var tionde ideell förening uppger att de, eller dess medlemmar, har blivit utsatta för hot och hat kopplat till föreningens verksamhet under de senaste 12 månaderna. En majoritet av dem uppger att hot och hat förekommit mer än en gång under det senaste året.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: