INBJUDAN: Digitalt seminarium om LOU i civilsamhället

Vill du veta hur andra ideella organisationer valt att hantera lagen om offentlig upphandling (LOU) – vilka strategier, vägval och alternativ som förekommer? Och vill du vara med och diskutera hur man kan man främja en mångfald av utförare på marknader, och genom andra former än marknad?

Vi vet att det finns många frågor kring civilsamhällets särart och hur den kan främjas i upphandlingar och i välfärden generellt. Därför erbjuder vi ett seminarium om hur ideella organisationer kan förhålla sig till och hantera lagen om offentlig upphandling.
 
Ni kommer bland annat ta del av aktuell forskning, ”ny rapport” om hur ideella organisationer hanterar LOU-upphandlingar inom vård och omsorg samt av expertkunskap från Upphandlings-myndigheten som berättar om utmaningar och lösningar.

Syftet med dagen är att stimulera civilsamhällesorganisationers kunskap om LOU-upphandlingar, om alternativa marknadsformer, och om alternativ till marknadsformer. 

Programmet innehåller föreläsningar och strategiska tips och råd. Se hela programmet här

Konferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, Riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige (Famna) samt forskare, Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson.

Tid och plats

Datum och tid: 27 maj 2020, 13:10–16:30

Plats: Via digitalt konferenssystem. Mer information kommer.

Målgrupp

Civilsamhällesorganisationer

Anmälan

Sista anmälningsdagen har passerat.
Inloggningsuppgifter till seminariet, program med mera skickas till den mailadress som du angav i anmälningsformuläret.