Hoppa till huvudinnehåll
 

EU

Publikation - 2022-02-21

EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå

I handboken presenteras hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop och hur lokala aktörer kan ta stöd i europeiska och nationella strategiska dokument, som till exempel EU:s ungdomsstrategi 2019-2027 och Sveriges ungdomspolitiska skrivelse.
Publikation - 2022-01-19

Prata politik

Politisk information finns överallt, även i skolan. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som bland annat handlar om att förmedla kunskap om samhälle och politik, att elever ges möjlighet att öva på demokratiska arbetssätt och förstå att de har rätt till inflytande och delaktighet.
Publikation - 2021-06-21

Brexit - vad var det som hände?

På fredagsmorgonen den 24 juni 2016 gick det inte att köpa brittiska pund på Köpenhamns flygplats. Danske Banks avdelning i terminalbyggnaden kunde inte få besked om den aktuella kursen. I Gatwick en och en halv timme senare visade sig pundet ha fallit med 9 procent över natten.
Publikation - 2021-06-14

Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

RAY är ett öppet forskningsnätverk för de nationella kontor som arbetar med europeiska ungdomsprogram och deras forskningspartners. Här har RAY analyserat i vilken utsträckning Erasmus+ Ung och Aktiv lever upp till de mål som finns uppsatta för programmet.
Publikation - 2021-06-14

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete där MUCF ansvarar för ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Inom programmet ingår mobilitet, strategiska partnerskap och att påverka ungdomspolitiken. 
Utbildningar och konferenser - 2022-05-06

Nätverk för kommuner inom Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren

Bakgrund Under 2021 startade MUCF en referensgrupp av kommuner för att undersöka vilka hinder och utmaningar som fanns för att engagera sig inom EU-programmen Erasmus+ ungdom och Europeiska solidaritetskåren.
Kalenderhändelse - 2022-05-03

Europadagen 2022

Dagen uppmärksammas av bland andra EU-minister Hans Dahlgren och kulturminister Jeanette Gustafsdotter som är på plats i Kulturhuset.
Sida - 2022-04-28

Utbildning för internationella projekt/verksamheter i MUCF:s Samverkansmodell

MUCF:s Samverkansmodell är ett verktyg för att hjälpa er med samverkansprocesser av olika slag som sker mellan offentlig sektor och civilsamhället.
Kalenderhändelse - 2022-04-22

MUCF medverkar i H22 City Expo

Kalenderhändelse - 2022-04-14

Europaforum Hässleholm 2022

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: