Hoppa till huvudinnehåll
 

EU

Publikation -

EU är din vardag

Många unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och utför olika politiska handlingar, men allt för få är partipolitiskt intresserade. Unga i Sverige är intresserade av EU och det som händer i Europa.
Publikation -

Klimatet, miljön och EU

Visste du att unga har haft stor påverkan på EU:s miljöpolitik? Den här publikationen förklarar hur EU:s arbete inom miljöfrågorna tog fart och aktuella dilemman idag. Den erbjuder även en inblick i hur EU tar beslut och förklarar Sveriges roll i miljöfrågorna.
Publikation -

EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå

I handboken presenteras hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop och hur lokala aktörer kan ta stöd i europeiska och nationella strategiska dokument, som till exempel EU:s ungdomsstrategi 2019-2027 och Sveriges ungdomspolitiska skrivelse.
Publikation -

Prata politik

Politisk information finns överallt, även i skolan. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som bland annat handlar om att förmedla kunskap om samhälle och politik, att elever ges möjlighet att öva på demokratiska arbetssätt och förstå att de har rätt till inflytande och delaktighet.
Publikation -

Brexit - vad var det som hände?

På fredagsmorgonen den 24 juni 2016 gick det inte att köpa brittiska pund på Köpenhamns flygplats. Danske Banks avdelning i terminalbyggnaden kunde inte få besked om den aktuella kursen. I Gatwick en och en halv timme senare visade sig pundet ha fallit med 9 procent över natten.
Publikation -

Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

RAY är ett öppet forskningsnätverk för de nationella kontor som arbetar med europeiska ungdomsprogram och deras forskningspartners. Här har RAY analyserat i vilken utsträckning Erasmus+ Ung och Aktiv lever upp till de mål som finns uppsatta för programmet.
Publikation -

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete där MUCF ansvarar för ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Inom programmet ingår mobilitet, strategiska partnerskap och att påverka ungdomspolitiken. 
Nyhet -

Vill ni söka EU-bidrag?

Måndag 3 juni har ni möjlighet att få svar på alla era frågor!MUCF arrangerar en informationsdag om EU-bidragen där alla former av de EU-bidrag som MUCF handlägger tas upp.
Kalenderhändelse -

Europadagen 2024

Temat för dagen är EU-valet som går av stapeln i Sverige den 9 juni.
Nyhet -

Nu startar Europeiska ungdomsveckan med fokus på EU-valet och demokrati

I och med årets EU-val så är detta ett utmärkt tillfälle att lyfta unga och demokrati samt att prata om EU och valet med unga. Vilka aktiviteter anordnar du i vår kopplat till unga och demokrati?