Hoppa till huvudinnehåll
 

Våld

Publikation -

Våld, förtryck och heder

I publikationen ”Våld, förtryck och heder” har vi sammanställt ett kortfattat kunskapsunderlag för dig som ansvarar för och fattar beslut inom öppen fritidsverksamhet.
Publikation -

Informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

MUCF har på regeringens uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige.
Publikation -

Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har fått i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som riktar sig till fritidsledare och andra yrkesverksamma som utanför skolväsendet arbetar med ungas fr
Kalenderhändelse -

Konferens: Våld, förtryck och heder - tidiga insatser för en trygg fritid 

Vi tar också upp konkreta metoder och verktyg som förebygger utanförskap och ger förutsättningar för en trygg fritid för samhällets unga. Kom, lär dig mer, nätverka och inspireras av andra. Deltagandet är kostnadsfritt. Skriv in datumet i din kalender och anmäl dig redan nu!
Kalenderhändelse -

Rätt att veta! - Seminarium om killar och heder

Utbildningar och konferenser -

MUCF idag - Våld i ungas partnerrelationer

Utbildningar och konferenser -

Rätt att veta! - Våld i ungas partnerrelationer

Utbildningar och konferenser -

Rätt att veta! - Könsstympning av flickor och kvinnor