Hoppa till huvudinnehåll
 

Våld

Publikation -

Våld, förtryck och heder

I publikationen ”Våld, förtryck och heder” har vi sammanställt ett kortfattat kunskapsunderlag för dig som ansvarar för och fattar beslut inom öppen fritidsverksamhet.
Publikation -

Informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

MUCF har på regeringens uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige.
Publikation -

Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har fått i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som riktar sig till fritidsledare och andra yrkesverksamma som utanför skolväsendet arbetar med ungas fr
Kalenderhändelse -

Rätt att veta! - Seminarium om killar och heder

Utbildningar och konferenser -

MUCF idag - Våld i ungas partnerrelationer

Utbildningar och konferenser -

Rätt att veta! - Våld i ungas partnerrelationer

Utbildningar och konferenser -

Rätt att veta! - Könsstympning av flickor och kvinnor