Hoppa till huvudinnehåll
 

Våld

Publikation - 2022-03-31

Informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

MUCF har på regeringens uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige.
Publikation - 2022-03-30

Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har fått i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som riktar sig till fritidsledare och andra yrkesverksamma som utanför skolväsendet arbetar med ungas fr
Utbildningar och konferenser - 2022-07-04

MUCF idag, avsnitt 10: Våld i ungas partnerrelationer

Utbildningar och konferenser - 2022-06-27

Rätt att veta! - Våld i ungas partnerrelationer

Utbildningar och konferenser - 2022-06-27

Rätt att veta! - Könsstympning av flickor och kvinnor

Nyhet - 2022-04-01

Testa vår webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Möter du unga i din yrkesroll eller genom ditt ideella engagemang? Vill du hjälpa oss att testa utbildningen? Testningen genomförs under vecka 18 och beräknas ta cirka 2 timmar. I samband med testningen får du svara på några frågor i ett webbformulär.
Sida - 2021-10-15

Öppen fritidsverksamhet – om att arbeta våldsförebyggande och att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

På den här sidan hittar du information om olika typer av våld, om hedersrelaterat våld och förtryck och om vad det innebär att arbeta våldsförebyggande. Vi har tagit fram två processtöd som kan användas för workshops:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: