Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas hälsa

Publikation - 2022-03-31

Informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

MUCF har på regeringens uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige.
Publikation - 2021-06-22

Trygga och inkluderande miljöer

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-22

”Det är viktigt att se att det går bra för många”

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-14

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

  I Sverige lever drygt 1,5 miljoner unga mellan 13 och 25 år.
Publikation - 2021-06-14

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

I Fokus 20 undersöker vi ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa.
Utbildningar och konferenser - 2022-06-27

MUCF idag, avsnitt 9: Trygg skola för hbtqi-personer

Utbildningar och konferenser - 2022-06-27

Rätt att veta! - Våld i ungas partnerrelationer

Utbildningar och konferenser - 2022-06-27

Rätt att veta! - Könsstympning av flickor och kvinnor

Nyhet - 2022-06-21

Vilken effekt har våra webbutbildningar?

Arbetar du i öppen fritidsverksamhet eller möter unga som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck? Just nu söker vi verksamheter som vill utveckla sitt arbete och sina möten och samtal med unga.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: