Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas hälsa

Publikation -

Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva

En god hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en förutsättning för att uppnå det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor.
Publikation -

En fördjupad bild av ungas fritid

Rapporten UNG IDAG 2023:2, som ger en fördjupad bild av ungas fritid, visar att de allra flesta unga är nöjda med sin fritid. Det finns dock grupper av unga som inte är det.
Publikation -

Flickors deltagande i idrott

Ungas uppväxtvillkor skiljer sig påtagligt åt beroende på i vilken del av städerna de bor i. Hushåll med begränsade resurser är i stor utsträckning koncentrerade till städernas utkanter.
Publikation -

Jag är inte ensam, det finns andra som jag

På uppdrag av regeringen har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Kartläggningen berör en rad olika områden och resultaten i rapporten är tydliga – levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer är fortsatt sämre än för andra unga.
Publikation -

Informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

MUCF har på regeringens uppdrag genomfört informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga som är nya i Sverige.
Publikation -

Trygga och inkluderande miljöer

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation -

Det är viktigt att se att det går bra för många

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation -

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

  I Sverige lever drygt 1,5 miljoner unga mellan 13 och 25 år.
Publikation -

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

I Fokus 20 undersöker vi ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa.
Nyhet -

Stöd projekt om ungas psykiska hälsa i Norden

Psykisk ohälsa bland unga är ett av de mest angelägna problemen att hantera för samhällen i Norden idag. Mycket görs men mer behöver göras för att vända utvecklingen och säkerställa att unga ges goda förutsättningar till ett långt och hälsosamt liv.