Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsperspektiv

Publikation - 2022-03-21

Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

I mars 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta  med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Uppdraget innebar också att utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt stärka delaktigheten i demokratin.
Publikation - 2022-03-10

Engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.
Publikation - 2022-02-21

EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå

I handboken presenteras hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop och hur lokala aktörer kan ta stöd i europeiska och nationella strategiska dokument, som till exempel EU:s ungdomsstrategi 2019-2027 och Sveriges ungdomspolitiska skrivelse.
Utbildningar och konferenser - 2022-06-28

Regionträff: Social hållbarhet

Program Under dagen kommer aktuell forskning presenteras och regionala exempel att delas. Ni som deltar på plats i Stockholm får möjlighet att delta i efterföljande workshops, under ledning av forskarna, om hur ni kan arbeta vidare med frågorna.
Nyhet - 2022-06-02

Kartläggning visar att unga hbtqi-personer mår sämre än andra unga

Det framgår av rapporten Jag är inte ensam, det finns andra som jag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. I rapporten har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers levnadsvillkor inom ett flertal områden:
Kalenderhändelse - 2022-04-25

Spridningskonferens projekt Moves

Moves är beviljat av Europeiska socialfonden och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som nu bju
Kalenderhändelse - 2022-04-22

MUCF medverkar i H22 City Expo

Sida - 2022-04-12

Nationella ungdomsenkäten

Undersökningen riktar sig till unga mellan 16 och 25 år. Den görs vart tredje år och är en del av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet.
Nyhet - 2022-02-25

Ny handbok hjälper lokala aktörer att stärka ungas EU-engagemang

I handboken presenteras hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop och hur lokala aktörer kan
Nyhet - 2022-01-24

En ny ungdomsdialog har startat

Sveriges två ungdomsrepresentanter deltar i alla ungdomskonferenser. Den 24-26 januari är Frankrike värd för den första konferensen i denna cykel.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: