Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsperspektiv

Verktyg - 2021-08-31

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv är en modell som består av sex komponenter:
Verktyg - 2021-08-31

Ungdomsenkäten LUPP

I filmen möter du Alexandra Winberg, en av de utvecklingsledare som jobbar med LUPP på MUCF.  
Uppdrag - 2021-06-22

Öppen fritidsverksamhet

Uppdrag - 2021-06-22

Barnkonventionen

Verktyg - 2021-06-21

Öppna fritidsverksamheten och barnkonventionen

Det gäller alla som arbetar i det offentliga. I alla åtgärder som rör barn ska vi i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Du som arbetar med barn och unga vet hur viktiga dessa frågor är.
Uppdrag - 2021-06-19

NABO

Uppdrag - 2021-06-19

Tillväxtfrågor och landsbygdsutveckling

MUCF:s uppdrag innebär att svara på remisser där vi påtalar betydelsen av att ha ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv i till exempel en
Publikation - 2019-11-26

Fokus 19 - Det vore ju kul om de frågade nån gång

Rapporten undersöker dels ungas upplevelser och erfarenheter av möjligheter till inflytande och delaktighet på lokal nivå, dels det arbete som bedrivs i svenska kommuner för att skapa förutsättningar för ungas inflytande.
Bidrag - 2014-02-28

Barn- och ungdomsorganisationer

Ansökan Ansökan för bidragsår 2022 stängde den 1 september 2021. 

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: