Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsperspektiv

Publikation - 2022-03-21

Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

I mars 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta  med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Uppdraget innebar också att utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt stärka delaktigheten i demokratin.
Publikation - 2022-03-10

Engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.
Publikation - 2022-02-21

EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå

I handboken presenteras hur Sveriges och EU:s ungdomspolitik hänger ihop och hur lokala aktörer kan ta stöd i europeiska och nationella strategiska dokument, som till exempel EU:s ungdomsstrategi 2019-2027 och Sveriges ungdomspolitiska skrivelse.
Uppdrag - 2022-12-02

Rasism mot unga samer

Barnombudsmannens rapport ”Om barns och ungas utsatthet för rasism” (2021) lyfter att barn och unga upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och att rasism ä
Landningssida - 2022-10-10

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Utbildningar och konferenser - 2022-06-28

Regionträff: Social hållbarhet

Program Under dagen presenterades aktuell forskning och regionala exempel. Följande föredragshållare var på plats.
Nyhet - 2022-06-02

Kartläggning visar att unga hbtqi-personer mår sämre än andra unga

Det framgår av rapporten Jag är inte ensam, det finns andra som jag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. I rapporten har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers levnadsvillkor inom ett flertal områden:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: