Hoppa till huvudinnehåll
 

Verktyg

Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-06-14

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocess. Modellen riktar sig till offentlig sektor vid samverkan med civilsamhället men kan även användas av civilsamhällesaktörer.
Verktyg - 2021-12-13

Prata demokrati

Nyhet - 2021-12-09

Ansökan till LUPP 2022 är öppen!

Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga.
Verktyg - 2021-12-01

Vägledning för att ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande

Vägledningen är framtagen efter ett antal intervjuer med olika kommuner, regioner och statliga myndigheter och efter samtal med de nationella minoriteternas ungdomsförbund. Använd sidan som en checklista och läs mer under de olika avsnitten. 
Bidrag - 2021-11-19

Q! App

Q! App är ett praktiskt verktyg där du kan hantera dina projekt inom till exempel Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren från början till slut. Q! App är webbläsarbaserad, vilket innebär att du inte behöver ladda ner någonting utan kan använda appen på alla apparater.  
Verktyg - 2021-09-16

Demokratihandboken

Verktyg - 2021-08-31

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv är en modell som består av sex komponenter:
Verktyg - 2021-08-31

Demokratipaket till skolan

Under 2021 och 2022 tar vi fram och fyller på MUCF:s demokratipaket. 
Verktyg - 2021-08-31

Ungdomsenkäten LUPP

I filmen möter du Alexandra Winberg, en av de utvecklingsledare som jobbar med LUPP på MUCF.  

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: