Hoppa till huvudinnehåll
 

Verktyg

Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-06-14

Öppna fritidsverksamheten

MUCF:s undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid. Som en del i MUCF:s arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har myndigheten tagit fram detta stödmaterial riktat till chefer och fritidsledare.
Publikation - 2021-06-14

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocess. Modellen riktar sig till offentlig sektor vid samverkan med civilsamhället men kan även användas av civilsamhällesaktörer.
Verktyg - 2021-09-16

Demokratihandboken

Verktyg - 2021-08-31

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv är en modell som består av sex komponenter:
Verktyg - 2021-08-31

Demokratipaket till skolan

Under 2021 och 2022 tar vi fram och fyller på MUCF:s demokratipaket. 
Verktyg - 2021-08-31

Ungdomsenkäten LUPP

I filmen möter du Alexandra Winberg, en av de utvecklingsledare som jobbar med LUPP på MUCF.  
Verktyg - 2021-06-21

Öppna fritidsverksamheten och barnkonventionen

Det gäller alla som arbetar i det offentliga. I alla åtgärder som rör barn ska vi i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Du som arbetar med barn och unga vet hur viktiga dessa frågor är.
Verktyg - 2021-06-21

Prata EU med unga

Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. 

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: