Hoppa till huvudinnehåll
 

Rasism

Publikation -

Förebygga och motverka antiziganism

Många unga romer upplever en otrygghet i skolan och bland allmänheten kopplad till sin romska identitet, vilket innebär en begränsning av sin rätt till trygghet, utveckling samt sin rätt till identitet som nationell minoritet.
Nyhet -

Nära hälften av alla unga samer är utsatta för rasism

En viktig insats för att motverka rasism är att kunskapsnivån i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och rättigheter som urfolk stärks. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att förebygga och motverka rasism mot unga samer.
Nyhet -

Den 2 januari öppnar ansökningsperioden för projektbidragen

Här hittar du information om de olika projektbidragen. De som öppnas 2023 går att söka fram till och med den 16 februari.
Uppdrag -

Rasism mot unga samer

Barnombudsmannens rapport ”Om barns och ungas utsatthet för rasism” (2021) lyfter att barn och unga upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och att rasism ä
Sida -

Projektexempel - ESCAPE The Phobia

Målet med projektet var att minska främlingsfientlighet och intolerans bland unga samt ge lärare och ungdomsledare innovativa verktyg för detta.
Nyhet -

Testa vår webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Möter du unga i din yrkesroll eller genom ditt ideella engagemang? Vill du hjälpa oss att testa utbildningen? Testningen genomförs under vecka 18 och beräknas ta cirka 2 timmar. I samband med testningen får du svara på några frågor i ett webbformulär.
Verktyg -

Rätt att veta!

 
Bidrag -

Motverka rasism och intolerans

AnsökanAnsökan öppnar: 2 januari 2024Ansökan stänger: 15 februari 2024 (ansökan kan skickas in fram till 23.59 denna dag)Beslut meddelas: första halvan av juni 2024Det här kan bidraget