Hoppa till huvudinnehåll
 

Rasism

Publikation - 2023-03-20

Förebygga och motverka antiziganism

Många unga romer upplever en otrygghet i skolan och bland allmänheten kopplad till sin romska identitet, vilket innebär en begränsning av sin rätt till trygghet, utveckling samt sin rätt till identitet som nationell minoritet.
Nyhet - 2022-12-27

Den 2 januari öppnar ansökningsperioden för projektbidragen

Här hittar du information om de olika projektbidragen. De som öppnas 2023 går att söka fram till och med den 16 februari.
Uppdrag - 2022-12-02

Rasism mot unga samer

Barnombudsmannens rapport ”Om barns och ungas utsatthet för rasism” (2021) lyfter att barn och unga upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och att rasism ä
Sida - 2022-09-15

Projektexempel - ESCAPE The Phobia

Målet med projektet var att minska främlingsfientlighet och intolerans bland unga samt ge lärare och ungdomsledare innovativa verktyg för detta.
Nyhet - 2022-04-01

Testa vår webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Möter du unga i din yrkesroll eller genom ditt ideella engagemang? Vill du hjälpa oss att testa utbildningen? Testningen genomförs under vecka 18 och beräknas ta cirka 2 timmar. I samband med testningen får du svara på några frågor i ett webbformulär.
Verktyg - 2021-09-22

Rätt att veta!

2022 lanserade vi en ny webbutbildning Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck.
Bidrag - 2014-02-28

Motverka rasism och intolerans

Ansökan Ansökan öppnar: 2 januari 2023 Ansökan stänger: 16 februari 2023 Beslut meddelas: i början av juni 2023 Det här kan bidraget gå till Bidraget går till projekt som förebygger och motv