Hoppa till huvudinnehåll
 

Covid-19

Publikation -

Bidrag med anledning av covid-19

2022 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 78 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen under året.
Publikation -

Ett år med nya utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation -

Bidrag med anledning av covid-19

2021 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 143,4 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen.
Publikation -

Ännu ett år av utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation -

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021

Under 2021 fick MUCF i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt delades drygt 143,4 miljoner kronor ut till civilsamhällets organisationer vid två olika tillfällen. 
Publikation -

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer.
Publikation -

Ett år av utmaningar ...

Varje år följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. 
Nyhet -

Coronabidragen har räddat liv

Rapporten visar tydligt att behoven drastiskt ökade under pandemin. Situationen för de redan utsatta blev allt värre och många hamnade i ytterligare svårigheter.
Nyhet -

Ny rapport visar: Föreningarna drabbades hårt av pandemin

Det visar rapporten Ännu ett år av utmaningar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram. På regeringens uppdrag följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid.
Nyhet -

15 organisationer fick coronabidrag

Bidraget ska användas för att förstärka organisationernas verksamhet och möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till de allra mest utsatta under coronapandemin.