Hoppa till huvudinnehåll
 

Covid-19

Publikation - 2023-05-17

Ett år med nya utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation - 2022-09-30

Bidrag med anledning av covid-19

2021 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 143,4 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen.
Publikation - 2022-05-20

Ännu ett år av utmaningar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55).
Publikation - 2022-05-09

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021

Under 2021 fick MUCF i uppdrag av regeringen att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt delades drygt 143,4 miljoner kronor ut till civilsamhällets organisationer vid två olika tillfällen. 
Publikation - 2021-09-28

Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer.
Publikation - 2021-06-14

Ett år av utmaningar ...

Varje år följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. 
Nyhet - 2022-09-30

Coronabidragen har räddat liv

Rapporten visar tydligt att behoven drastiskt ökade under pandemin. Situationen för de redan utsatta blev allt värre och många hamnade i ytterligare svårigheter.
Nyhet - 2022-05-19

Ny rapport visar: Föreningarna drabbades hårt av pandemin

Det visar rapporten Ännu ett år av utmaningar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram. På regeringens uppdrag följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid.
Nyhet - 2022-05-04

15 organisationer fick coronabidrag

Bidraget ska användas för att förstärka organisationernas verksamhet och möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till de allra mest utsatta under coronapandemin.
Nyhet - 2022-03-21

Nytt bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Bidraget ska användas för att förstärka verksamheten under pandemin för att kunna ge extra stöd och hjälp till samhällets allra mest utsatta, dvs personer som annars riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät.