Hoppa till huvudinnehåll
 

Erasmus+

Publikation - 2021-06-14

Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

RAY är ett öppet forskningsnätverk för de nationella kontor som arbetar med europeiska ungdomsprogram och deras forskningspartners. Här har RAY analyserat i vilken utsträckning Erasmus+ Ung och Aktiv lever upp till de mål som finns uppsatta för programmet.
Publikation - 2021-06-14

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete där MUCF ansvarar för ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Inom programmet ingår mobilitet, strategiska partnerskap och att påverka ungdomspolitiken. 
Sida - 2023-09-22

Ackrediterade organisationer

Hästekasen Gård Förening Haninge kommun Awesome People Föreingen Framtidståget Hjälmareds Folkhögskoleförening PeaceWorks Sweden Jönköpings kommun Stiftelsen Fryshuset Alingsås kommun Laholms kommun ISK
Sida - 2023-09-22

Konsekvenser av oegentligheter och fusk

Att köpa en ansökan eller betala för att en extern part skriver en ansökan. (Programguiden, del C, steg 3) Att kopiera en befintlig ansökan. (Programguiden, del C, steg 3) Inkomma med falska uppgifter/dokument.
Sida - 2023-09-21

Att tänka på när ni ansöker om EU-bidrag

Ansökningssystemet kan under perioder utsättas för hög belastning, särskilt i anslutning till ansökningstillfällenas slutveckor. Det är därför viktigt att påbörja och slutföra sin ansökan i god tid. 
Sida - 2023-09-15

Våga säga ja till Erasmus+

EU-kommissionen utsåg 2023 till Europaåret för kompetens, med fokus på bland annat livslångt lärande, och projektet ”WemWex: Rural Youth, We Move
Sida - 2023-09-04

Deltagande i det demokratiska livet

För att kunna genomföra den här prioriteringen utgår Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren från EU:s ungdomsstrategi, som har utformats som en gemensam ram i de olika programmen för att främja ungas delaktighet i det demokratiska livet.
Sida - 2023-09-04

Miljön och kampen mot klimatförändringarna

För att kunna genomföra den här prioriteringen utgår programmen från EU:s tillväxtstrategi, som detaljerat beskriver hur alla EU:s medlemsländer ska nå sina klimatmål.
Sida - 2023-08-14

Aktuellt just nu - EU-tips

  Öppen konsultation om Erasmus+ Från 15 september 2023 fram till 8 december 2023 håller EU-kommissionen en öppen konsultation om Erasmus+. 
Kalenderhändelse - 2023-02-07

Europadagen 2023

Paneldiskussioner kommer att pågå hela dagen i fem seminarier med olika teman. MUCF är medarrangör i det första seminariet som pågår kl.