Hoppa till huvudinnehåll
 

Erasmus+

Publikation - 2021-06-14

Internationell studie om Erasmus+ 2017-2018

RAY är ett öppet forskningsnätverk för de nationella kontor som arbetar med europeiska ungdomsprogram och deras forskningspartners. Här har RAY analyserat i vilken utsträckning Erasmus+ Ung och Aktiv lever upp till de mål som finns uppsatta för programmet.
Publikation - 2021-06-14

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete där MUCF ansvarar för ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Inom programmet ingår mobilitet, strategiska partnerskap och att påverka ungdomspolitiken. 
Utbildningar och konferenser - 2022-05-06

Nätverk för kommuner inom Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren

Bakgrund Under 2021 startade MUCF en referensgrupp av kommuner för att undersöka vilka hinder och utmaningar som fanns för att engagera sig inom EU-programmen Erasmus+ ungdom och Europeiska solidaritetskåren.
Sida - 2022-04-28

Utbildning för internationella projekt/verksamheter i MUCF:s Samverkansmodell

MUCF:s Samverkansmodell är ett verktyg för att hjälpa er med samverkansprocesser av olika slag som sker mellan offentlig sektor och civilsamhället.
Sida - 2022-04-22

Inbjudan

Bakgrund Under 2021 startade MUCF en referensgrupp av kommuner för att undersöka vilka hinder och utmaningar som fanns för att engagera sig inom EU-programmen Erasmus+ ungdom och Europeiska solidaritetskåren.
Sida - 2022-03-29

För dig med pågående projekt inom EU:s ungdomsprogram med anledning av kriget i Ukraina

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är starka verktyg i arbetet lokalt och internationellt för att bland annat stötta flyktingar och arbeta med integration. EU kommissionen är tydlig med att programmen ska stötta ukrainska studenter, unga, lärare och utbildare.
Bidrag - 2022-03-24

Extra ansökningsrunda för ungdomsprojekt

Inom båda projektområdena är det unga som både initierar och driver projekten.
Utbildningar och konferenser - 2022-03-17

10 maj: Webbinarium för dig med pågående EU-projekt

Varmt välkommen att delta på MUCF:s digitala och interaktiva webbinarie som kommer att pågå under en halv dag. Vi bjuder på ett varierat program med duktiga föreläsare och panelsamtal. Det finns också tid att ställa frågor till organisationer och oss på MUCF.
Bidrag - 2022-03-03

DiscoverEU – Inclusion Action

Organisationerna som genomför projekt ska dra nytta av ungdomarnas deltagande i DiscoverEU -Inclusion Action och projektet ska därför ligga i linje med organisationens mål och passa dess behov.
Utbildningar och konferenser - 2022-01-31

Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport som pågår mellan 2021 och 2027. Skrivarstugan riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom programområde 2, Partnerskap för samarbete: småskaliga partnerskap.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: