Hoppa till huvudinnehåll
 

Inkludering

Publikation - 2021-06-14

Öppna fritidsverksamheten

MUCF:s undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid. Som en del i MUCF:s arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har myndigheten tagit fram detta stödmaterial riktat till chefer och fritidsledare.
Uppdrag - 2021-06-20

HBTQ i skolan

Stödmaterial för bättre skolmiljö för unga hbtq-ungdomar Vi erbjuder stödmaterialet Öppna skolan till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar.
Verktyg - 2021-06-20

Öppna skolan

Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.
Uppdrag - 2021-06-19

NABO

Publikation - 2019-08-13

Öppna skolan!

Öppna skolan är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.
Publikation - 2019-03-15

Öppna fritidsverksamheten

Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser. MUCF: s tidigare undersökningar har dock visat att det kan finnas särskilda hinder för unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) deltagande.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: