Hoppa till huvudinnehåll
 

Inkludering

Publikation - 2022-06-22

Varför bry sig om demokratin?

Detta är en lärarhandledning som består av fyra lektionsupplägg.
Publikation - 2022-03-30

Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har fått i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som riktar sig till fritidsledare och andra yrkesverksamma som utanför skolväsendet arbetar med ungas fr
Publikation - 2022-03-21

Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

I mars 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta  med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Uppdraget innebar också att utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt stärka delaktigheten i demokratin.
Publikation - 2022-03-10

Engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige.
Publikation - 2022-02-24

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

I denna slutrapport presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetet med regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. 
Publikation - 2021-06-14

Öppna fritidsverksamheten - om tillgänglighet och inkludering

MUCF:s undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid. Som en del i MUCF:s arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har myndigheten tagit fram detta stödmaterial riktat till chefer och fritidsledare.
Utbildningar och konferenser - 2022-06-27

MUCF idag, avsnitt 9: Trygg skola för hbtqi-personer

Kalenderhändelse - 2022-02-23

NPF-forum 2022

Temat på konferensen är Från vaggan till graven och fokuserar på hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns med oss genom hela livet och kan påverka oss på olika sätt i olika åldrar.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: