Hoppa till huvudinnehåll
 

Inkludering

Publikation - 2021-06-14

Öppna fritidsverksamheten - om tillgänglighet och inkludering

MUCF:s undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid. Som en del i MUCF:s arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har myndigheten tagit fram detta stödmaterial riktat till chefer och fritidsledare.
Verktyg - 2021-12-01

Vägledning för att ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande

Vägledningen är framtagen efter ett antal intervjuer med olika kommuner, regioner och statliga myndigheter och efter samtal med de nationella minoriteternas ungdomsförbund. Använd sidan som en checklista och läs mer under de olika avsnitten. 
Kalenderhändelse - 2021-11-18

Webbinarium om civilsamhällets digitalisering under pandemin

Den 9 december, klockan 16:00 -17:00 får du möjlighet att höra mer om vad vi har kommit fram till i studien. Det kommer också finnas möjlighet till att ställa frågor.
Kalenderhändelse - 2021-11-16

Demokrativeckor 2021

Landsbygdsnätverket anordnar just nu Demokrativeckor 2021 med fokus på demokratiarbete och ungas inkludering. Mellan 15–29 november arrangeras framtidskonferensen, panelsamtal och föreläsningar kopplade till ämnen demokrati och ung inkludering.
Uppdrag - 2021-06-20

HBTQ i skolan

Stödmaterial för bättre skolmiljö för unga hbtq-ungdomar Vi erbjuder stödmaterialet Öppna skolan till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar.
Verktyg - 2021-06-20

Öppna skolan

Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.
Uppdrag - 2021-06-19

NABO

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: