Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas fritid

Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet atara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-06-22

Trygga och inkluderande miljöer

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-22

”Det är viktigt att se att det går bra för många”

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-14

Öppna fritidsverksamheten - om tillgänglighet och inkludering

MUCF:s undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid. Som en del i MUCF:s arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har myndigheten tagit fram detta stödmaterial riktat till chefer och fritidsledare.
Publikation - 2021-06-14

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

  I Sverige lever drygt 1,5 miljoner unga mellan 13 och 25 år.
Nyhet - 2021-11-11

MUCF-dagarna med fokus på unga och civilsamhället

I år erbjuder vi tre aktuella teman:
Enkel sida - 2021-10-15

Våldsförebyggande arbete i öppen fritidsverksamhet

I juni 2021 fick MUCF regeringens uppdrag att öka kunskapen hos fritidsledare och andra yrkesverksamma som kan komma i kontakt med unga
Kalenderhändelse - 2021-10-11

Erfarenhetskonferensen 2022

Tid: 27 januari, klockan 13-17 (insläpp från 12.45) och 28 januari, kl 9-12  (insläpp från 8.45) Plats: digitalt Kostnad (ex moms):  3 000,- för medlemmar i SKF, 3 400,- för icke medlemmar i SKF
Enkel sida - 2021-10-05

Öppen fritidsverksamhet och EU

Nu finns det europeiska riktlinjer och principer för utveckling av öppen fritids- och ungdomsverksamhet!  Chartern ”Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet (pdf)”, by

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: