Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas fritid

Publikation - 2021-09-16

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I Sverige har alla rätt att organisera sig,  bilda föreningar, uttrycka sina åsikter och demonstrera. Det är att leva i en demokrati. 
Publikation - 2021-06-22

Trygga och inkluderande miljöer

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-22

”Det är viktigt att se att det går bra för många”

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-14

Öppna fritidsverksamheten

MUCF:s undersökningar visar att unga med funktionsnedsättning möter olika hinder under sin fritid. Som en del i MUCF:s arbete att stödja den öppna fritidsverksamheten har myndigheten tagit fram detta stödmaterial riktat till chefer och fritidsledare.
Publikation - 2021-06-14

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

Det svenska ungdomspolitiska målet är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Rapporten "Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla - UNG IDAG 2021, är en del av MUCF:s uppföljning av ungdomspolitiken. 
Kalenderhändelse - 2021-09-07

Workshop om kvalitetsutveckling i den öppna fritidsverksamheten!

Den 11 november arrangerar MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer en digital workshop för bland annat barn- och ungdomsorganisationer som bedriver öppen fritidsverksamhet.  
Bidrag - 2021-06-23

Projekt för att öka ungas delaktighet

Projekt kan till exempel handla om att hålla i workshops, debatter eller rollspel för att lära sig om demokratiska processer eller utveckla kritiskt tänkande.  Ansökningstider  5 oktober, 2021, klockan 12.
Bidrag - 2021-06-23

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Projekt kan till exempel handla om att göra studiebesök, delta i seminarier eller utbildningar eller andra typer av samverkansprojekt.   Ansökningstider  5 oktober, 2021, klockan 12. Under 2021 genomförs två ansökningsrundor inom Erasmus+ Mobilitet. 
Bidrag - 2021-06-23

Ungdomsutbyte

Projekt kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Ansökningstider  5 oktober, 2021, klockan 12. Under 2021 genomförs två ansökningsrundor inom Erasmus+ Mobilitet. 

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: