Hoppa till huvudinnehåll
 

Uppdrag

Publikation - 2021-06-14

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

I Fokus 20 undersöker vi ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa.
Enkel sida - 2021-06-24

RAY forskningsnätverk

RAY-nätverket genomför internationella studier i EU:s medlemsländer där syftet är att få fram fakta om hur EU-programmen uppfyller målen och hur programmen påverkar deltagare och projektledare. 
Enkel sida - 2021-06-24

Unga från de nationella minoriteterna

Insatser för engagemang och inflytande MUCF har i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. Arbetet sker i samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsorganisationer.
Enkel sida - 2021-06-24

Statsbidrag

Vi fördelar bidrag till:
Uppdrag - 2021-06-22

Öppen fritidsverksamhet

Uppdrag - 2021-06-22

Barnkonventionen

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: