Hoppa till huvudinnehåll
 

Uppdrag

Publikation - 2022-03-21

Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

I mars 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta  med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Uppdraget innebar också att utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt stärka delaktigheten i demokratin.
Publikation - 2022-03-01

Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige

I juli 2020 fick vi i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer.
Publikation - 2021-06-14

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

I Fokus 20 undersöker vi ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa.
Utbildningar och konferenser - 2022-01-18

MUCF idag, avsnitt 6: Skolval 2022 till riksdagen

Nyhet - 2022-01-05

Ansök till LUPP 2022 innan den 11 februari

Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga.
Nyhet - 2021-12-09

Ansökan till LUPP 2022 är öppen!

Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga.
Nyhet - 2021-12-09

Vad gör du för att må bra?

Tidigare i höstas fick vi stort gensvar när vi efterlyste unga som ville dela med sig av sina erfarenheter kring psykisk hälsa och ohälsa. Många viktiga röster och berättelser som blir en viktig del i vår kartläggning.
Nyhet - 2021-09-27

Skolval på årets Bokmässa

Det var Lärarnas Riksförbund som arrangerade seminariet som utvecklingsledare Linus Wellander guidade deltagarna och åhörarna genom. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: