Hoppa till huvudinnehåll
 

Uppdrag

Publikation - 2021-06-14

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

I Fokus 20 undersöker vi ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa.
Utbildningar och konferenser - 2022-01-18

Avsnitt 6: Skolval 2022 till riksdagen

Nyhet - 2022-01-05

Ansök till LUPP 2022 innan den 11 februari

Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga.
Nyhet - 2021-12-09

Ansökan till LUPP 2022 är öppen!

Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga.
Nyhet - 2021-12-09

Vad gör du för att må bra?

Tidigare i höstas fick vi stort gensvar när vi efterlyste unga som ville dela med sig av sina erfarenheter kring psykisk hälsa och ohälsa. Många viktiga röster och berättelser som blir en viktig del i vår kartläggning.
Nyhet - 2021-09-27

Skolval på årets Bokmässa

Det var Lärarnas Riksförbund som arrangerade seminariet som utvecklingsledare Linus Wellander guidade deltagarna och åhörarna genom. 
Uppdrag - 2021-09-21

Skolval 2022

Skolval är ett sätt att förbereda elever på att rösta och göra sina röster hörda genom ett simulerat val. Men det handlar om så mycket mer än bara själva valet, då en valsedel läggs i valurnan.
Enkel sida - 2021-06-24

RAY forskningsnätverk

RAY-nätverket genomför internationella studier i EU:s medlemsländer där syftet är att få fram fakta om hur EU-programmen uppfyller målen och hur programmen påverkar deltagare och projektledare. 
Enkel sida - 2021-06-24

Unga från de nationella minoriteterna

Insatser för engagemang och inflytande MUCF har i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. Arbetet sker i samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsorganisationer.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: