Hoppa till huvudinnehåll
 

Uppdrag

Publikation -

Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva

En god hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en förutsättning för att uppnå det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor.
Publikation -

Förebygga och motverka antiziganism

Många unga romer upplever en otrygghet i skolan och bland allmänheten kopplad till sin romska identitet, vilket innebär en begränsning av sin rätt till trygghet, utveckling samt sin rätt till identitet som nationell minoritet.
Publikation -

Jag är inte ensam, det finns andra som jag

På uppdrag av regeringen har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Kartläggningen berör en rad olika områden och resultaten i rapporten är tydliga – levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer är fortsatt sämre än för andra unga.
Publikation -

Främja ungas förutsättning att delta i demokratin

I mars 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta  med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin.
Publikation -

Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige

I juli 2020 fick vi i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer.
Publikation -

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

I Fokus 20 undersöker vi ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa.
Uppdrag -

Rasism mot unga samer

Barnombudsmannens rapport ”Om barns och ungas utsatthet för rasism” (2021) lyfter att barn och unga upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och att rasism ä
Utbildningar och konferenser -

MUCF idag - Skolval 2022 till riksdagen

Nyhet -

Ansök till LUPP 2022 innan den 11 februari

Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga.
Nyhet -

Ansökan till LUPP 2022 är öppen!

Under 2021 har vi gjort en stor uppdatering av LUPP. Tillsammans med unga och forskare har vi utvecklat enkäten med frågor som på ett bättre sätt speglar dagens samhälle och som verkligen är relevanta för unga.