Hoppa till huvudinnehåll
 

HBTQI

Publikation - 2022-04-04

HBTQ-personers rättigheter i Sverige (på arabiska)

Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige.
Publikation - 2022-03-01

Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige

I juli 2020 fick vi i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer.
Publikation - 2022-02-24

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

I denna slutrapport presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetet med regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. 
Publikation - 2021-06-22

Trygga och inkluderande miljöer

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Publikation - 2021-06-22

”Det är viktigt att se att det går bra för många”

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Utbildningar och konferenser - 2022-06-27

MUCF idag, avsnitt 9: Trygg skola för hbtqi-personer

Nyhet - 2022-06-02

Kartläggning visar att unga hbtqi-personer mår sämre än andra unga

Det framgår av rapporten Jag är inte ensam, det finns andra som jag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. I rapporten har MUCF kartlagt unga hbtqi-personers levnadsvillkor inom ett flertal områden:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: