Hoppa till huvudinnehåll
 

Val

Publikation -

EU är din vardag

Många unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och utför olika politiska handlingar, men allt för få är partipolitiskt intresserade. Unga i Sverige är intresserade av EU och det som händer i Europa.
Publikation -

En fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet

Rapporten UNG IDAG 2024:2, som ger en fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet i samhället, visar att många unga har goda levnadsvillkor och att de på olika sätt kan påverka samhällsutvecklingen. Rapporten synliggör dock att detta inte gäller alla unga.
Publikation -

Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet

MUCF har haft i uppdrag att genomföra Skolval 2022, riktat till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs sju till nio i samband med de allmänna valen 2022. Målet för Skolval 2022 var att nå så många elever och skolor som möjligt, med särskilt fokus på särskolor och skolor i socioekon
Publikation -

Ungas röst

Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort. Det finns dock en oroväckande klyfta i samhället, alla unga upplever inte att de har lika möjligheter att göra sin röst hörd. Unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.
Publikation -

Prata politik

Politisk information finns överallt, även i skolan. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som bland annat handlar om att förmedla kunskap om samhälle och politik, att elever ges möjlighet att öva på demokratiska arbetssätt och förstå att de har rätt till inflytande och delaktighet.
Publikation -

Redaktionen - Lärarhandledning

Demokrati, val och samhällskunskap står på schemat. Varför inte ge dina elever möjlighet att lära om demokrati genom praktiska uppgifter där de får chansen att möta demokratin?
Publikation -

Redaktionen - Elevernas uppgiftsbank

I klassrummet råder full aktivitet. Klassen är indelad i politiska nyhetsredaktioner och eleverna producerar informationsmaterial, genomför undersökningar, lär sig att debattera mot varandra, skriver artiklar och skapar film om källkritik.
Publikation -

Prata demokrati - en manual för skolledare

Prata demokrati riktar sig till dig som är skolledare på gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram. Manualen kan dock användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat. Den tar upp:
Publikation -

Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Publikation -

Prata demokrati i anpassade gymnasieskolan

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare i anpassade gymnasieskolan.Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.