Hoppa till huvudinnehåll
 

Val

Publikation - 2022-04-22

Ungas röst

Valdeltagandet är högt bland unga och följer ganska väl befolkningen i stort. Det finns dock en oroväckande klyfta i samhället, alla unga upplever inte att de har lika möjligheter att göra sin röst hörd. Unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.
Publikation - 2022-01-19

Prata politik

Politisk information finns överallt, även i skolan. Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag som bland annat handlar om att förmedla kunskap om samhälle och politik, att elever ges möjlighet att öva på demokratiska arbetssätt och förstå att de har rätt till inflytande och delaktighet.
Publikation - 2022-01-11

Redaktionen - Lärarhandledning

Demokrati, val och samhällskunskap står på schemat. Varför inte ge dina elever möjlighet att lära om demokrati genom praktiska uppgifter där de får chansen att möta demokratin?
Publikation - 2022-01-10

Redaktionen - Elevernas uppgiftsbank

I klassrummet råder full aktivitet. Klassen är indelad i politiska nyhetsredaktioner och eleverna producerar informationsmaterial, genomför undersökningar, lär sig att debattera mot varandra, skriver artiklar och skapar film om källkritik.
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati - en manual för skolledare

Prata demokrati riktar sig till dig som är skolledare på gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram. Manualen kan dock användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat. Den tar upp:
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati i gymnasiesärskolan

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans särskoleprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Sida - 2022-05-09

Skolval i särskolan

Men vi börjar med att besöka Örnsköldsvik.  Där samarbetar gymnasieskolor inför skolval för att göra det möjligt för så många elever som möjligt att delta!
Nyhet - 2022-04-27

Över 500 skolor anmälda till Skolval 2022

Att delta i Skolval till riksdagen är kostnadsfritt. Alla som anmäler sig innan den 31 maj får ett startpaket skickat till sin skola med tips och idéer inför, under och efter valdagen!
Nyhet - 2022-04-26

Hur ser ungas valdeltagande ut i din kommun?

Den färska rapporten Ungas röst visar också att det inte bara är ungdomars egen utbildning utan också föräldrarnas utbildningsnivå, som har

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: