Hoppa till huvudinnehåll
 

Val

Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati - en manual för skolledare

Prata demokrati riktar sig till dig som är skolledare på gymnasieskolans särskole- eller yrkesprogram. Manualen kan dock användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat. Den tar upp:
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati i gymnasieskolans yrkesprogram

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Publikation - 2021-06-14

Prata demokrati i gymnasiesärskolan

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans särskoleprogram. Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.
Enkel sida - 2021-10-15

Utlysning: Jobba med Skolval 2022

Med anledning av riksdagsvalet 2022 avser regeringen att uppdra åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ”genomföra skolval samt ge stöd till organisationer in
Nyhet - 2021-09-27

Skolval på årets Bokmässa

Det var Lärarnas Riksförbund som arrangerade seminariet som utvecklingsledare Linus Wellander guidade deltagarna och åhörarna genom. 
Uppdrag - 2021-09-21

Skolval 2022

Skolval 2022 är ett simulerat val där unga ges möjlighet att göra sin röst hörd och ta ställning för ett politiskt parti.  Regeringens mål med skolval är 
Verktyg - 2021-08-31

Demokratipaket till skolan

Under 2021 och 2022 tar vi fram och fyller på MUCF:s demokratipaket. 
Publikation - 2020-04-30

Skolval 2018/2019

MUCF har haft i uppdrag att förbereda och genomföra skolval i samband med riksdagsvalet 2018 och valet till Europaparlamentet 2019. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med flera ungdomsorganisationer och i samråd med andra myndigheter. 
Publikation - 2018-10-26

Ditt val 2019

En lärarhandledning till webbplatsen dittval2019.se där elever kan jämföra sina åsikter med besluten som är tagna av de politiker som vi kan rösta på i Europaparlamentsvalet 2019.
Publikation - 2014-02-28

Prata politik

Prata politik! är ett metodmaterial för dig som arbetar på högstadiet eller gymnasiet. Det är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: