Hoppa till huvudinnehåll
 

Coronabidragen har räddat liv

Nyhet -

En ny rapport från MUCF visar att människor i socialt utsatta situationer drabbades extra hårt under pandemin. Statsbidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.

Rapporten visar tydligt att behoven drastiskt ökade under pandemin. Situationen för de redan utsatta blev allt värre och många hamnade i ytterligare svårigheter. Samtidigt gjorde samhällsförändringar och restriktioner att nya grupper var tvungna att söka sig till civilsamhällets organisationer.

Det blev vanligare att ensamstående och barnfamiljer behövde hjälp med att klara de allra mest grundläggande behoven. Fler människor blev arbetslösa och hamnade i ekonomiska svårigheter och antalet hemlösa ökade.

Isoleringen under pandemin har också fört med sig en ökad utsatthet för våld i hemmet och flera organisationer beskriver att behovet av psykosocialt stöd ofta varit så stort att de fått prioritera akut hjälp i form av suicidprevention och låta mindre akuta ärenden vänta.

Asylsökande och papperslösa har också drabbats av pandemin. Utvisade personer kunde inte återvända till sina hemländer när gränserna stängdes och för papperslösa familjer blev vård och andra samhällsfunktioner mer svårtillgängliga.

Rapporten Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021 hittar du här.