Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport visar: Föreningarna drabbades hårt av pandemin

Nyhet -

Civilsamhället drabbades hårt under pandemin. Flera föreningar har påverkats negativt med bland annat tappade medlemmar, under året, som konsekvens. Särskilt föreningar som engagerar äldre personer har fått se många medlemmar lämna.

Det visar rapporten Ännu ett år av utmaningar som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram. På regeringens uppdrag följer MUCF upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. Det görs bland annat genom den här rapporten som i år bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2022. Enkäten skickades ut till 3000 föreningar varav 1298 svarade. Resultaten jämförs med insamlade data från åren 2012, 2014, 2016, 2018 och 2020. På så sätt kan myndigheten uttala sig om i vilken utsträckning villkoren förändras över tid. 

I årets rapport kan MUCF konstatera att pandemin även under det senaste året har påverkat föreningar negativt. Det gäller framför allt möjligheten att bedriva verksamhet. Rapporten visar även att föreningar fortsatt tappat medlemmar, framför de föreningar som består av äldre personer har drabbats hårdast.

Trots utmaningarna har föreningar en fortsatt stark tro på framtiden. En majoritet bland alla föreningar tror sig ha goda möjligheter att både bedriva och utveckla sin verksamhet de kommande åren. Samtidigt visar resultaten att osäkra intäkter och bidragssystemets nuvarande utformning gör det svårt för många föreningar att planera långsiktigt. Det gäller särskilt föreningar som är aktiva på internationell och nationell nivå. 

Läs rapporten: