Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta! - Våld i ungas partnerrelationer

Datum/tid: -
Plats: Online, via YouTube

Under 2022 utvecklar vi utbildningspaketet Rätt att veta!. Vi erbjuder bland annat ett kostnadsfritt digitalt seminarium om våld i ungas partnerrelationer, med fokus på bemötande och samtal.

Grafik med citatet "Min kille måste ha koll på var jag är hela tiden".

 

Våld i ungas partnerrelationer är både allvarligt och vanligt. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt och ge stora konsekvenser i den ungas liv och vardag. Du som arbetar med unga spelar en viktig roll i att förebygga, uppmärksamma och erbjuda stöd. I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om hur våldet i ungas partnerrelationer ser ut, hur det skiljer sig från våld i vuxnas partnerrelationer och hur våldet kan förebyggas. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa unga.

Program

Programmet kan komma att justeras.

Dagens moderator är Madeleine Saldner Bergdahl, utvecklingsledare på MUCF.

8.30 – 8.40: Inledning

8.40 – 9.00: Det dolda våldet från min tonårskärlek med Elin Ribjer. Elin har erfarenhet av att leva i en destruktiv relation och driver i dag en av Sveriges största relationspoddar ”Så kan det gå”.

9.00 – 9.30: Våld i ungas partnerrelationer med Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 Möjligheter.

9.30 – 09.50 Paus

9.50 – 10.15: forts. Våld i ungas partnerrelationer med Zandra Kanakaris.

10.15 – 10.45: Att tänka på i möten och samtal med unga med Zandra Kanakaris och Maria Breyer, verksamhetsutvecklare killar.se, MÄN

10.45 – 10.55: Paus

10.55 – 11.05: Att ställa frågor om våldsutsatthet på rutin med Anna Palm, överläkare Kvinnosjukvården Region Västernorrland samt disputerad vid Uppsala universitet

11.05 – 11.25: Samtal om vägen framåt. Vad behöver vi alla göra? med Zandra Kanakaris, Elin Ribjer, Maria Breyer

11.25-11.30: Avslutning

Seminariet arrangeras av MUCF i samverkan med 1000 Möjligheter (som driver Ungarelationer.se), MÄN (som driver Killar.se) och UMO (som driver UMO.se och Youmo.se).

Praktisk information

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: