Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta! - Seminarium om barn- och tvångsäktenskap

Datum/tid

Under 2023 fortsätter vi att utveckla utbildningspaketet Rätt att veta!. Vi erbjuder nu ett kostnadsfritt seminarium om barn- och tvångsäktenskap. Barn- och tvångsäktenskap är ett brott mot svensk lag och en kränkning av mänskliga rättigheter. Trots detta blir ett stort antal barn och unga övertalade, pressade, tvingade eller hotade till att gifta sig med någon som familjen eller släkten valt. Barn- och tvångsäktenskap drabbar främst flickor men även pojkar. Unga hbtqi-personer och unga med en intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta.

Seminarium 27 oktober barn- och tvångsäktenskap

I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om bland annat lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap och om barn och unga som riskerar att vara särskilt utsatta. Du får också kunskap om omfattning, inspiration från andra yrkesverksamma och konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa barn och unga.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet Rätt att veta! - Barn- och tvångsäktenskap.

Sista anmälningsdag är 2023-10-25. Du får information och länk till seminariet när anmälningstiden gått ut.  

Är ni en grupp som vill följa seminariet gemensamt? Det går självklart bra! Anmäl i så fall en representant och meddela sedan oss via rav@mucf.se att personen representerar en grupp.

Program

Programmet kan komma att justeras. Moderator för dagen är Madeleine Söderberg, utvecklingsledare, MUCF.

08.15 Välkommen.

08.20 Min berättelse. Nasia berättar om att bli bortgift som barn.

08.40 Barn- och tvångsäktenskap som en form av hedersrelaterat våld och förtryck. I detta pass får du en grund i sambandet mellan hedersrelaterat våld och förtryck och barn -och tvångsäktenskap. Medverkande: Maria Elowsson, utredare Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

08.55 Lagen på utsattas sida. Den nya lagstiftningen mot hedersbrott gör att hjälpen till och skyddet för den utsatte förbättrats. Medverkande: Gunilla von Wachenfeldt, advokat och specialiserad på hedersvåld och förtryck samt mäns våld mot kvinnor.

09.30 Paus

09.45 Bortförda barn och unga – hur vanligt är det och hur kan vi ge skydd och stöd? Här får du ta del av resultat från en nationell kartläggning bland Sveriges kommuner om bortförda personer i en hederskontext. Jämställdhetsmyndigheten presenterar några av slutsatserna från sin slutredovisning rörande bortförda barn och unga. Du får också konkreta tips om hur du kan möta och ge stöd till barn och unga som riskerar att föras bort. Medverkande: Maria Elowsson, utredare Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Matilda Eriksson, utredare Jämställdhetsmyndigheten.

10.15 Regional implementering av ny lagstiftning. I detta pass får du ta del av erfarenheter från ett implementeringsarbete av en rutin kring utreseförbud och även inspiration till hur ett liknande arbete skulle kunna genomföras lokalt där du bor. Medverkande: Maria Thelén, samordnare Barnahus Fyrbodal och Jenny Helmbro, gruppchef grova brott, Polismyndigheten.

10.35 Barn och unga med intellektuella funktionshinder – vad finns det för forskning och vad kan vi lära från den? Presentationen utgår från aktuell forskning som visar att flickor och pojkar med intellektuella funktionshinder kan vara föremål för tvångsäktenskap, vilket inte sällan beror på föräldrars och släktingars oro och behov att säkerställa barnens framtid. Medverkande: Mikaela Starke, professor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

10.50 Paus

11.00 Unga hbtqi-personer och tvångsäktenskap - erfarenheter och bemötande. Passet ger dig en grundläggande förståelse för varför unga hbtqi-personer riskerar att vara särskilt utsatta för tvångsäktenskap. Du får också ta del av erfarenheter kring stöd och bemötande av unga hbtqi-personer som hotas av bortgifte. Medverkande: Maria Tillquist, kurator på RFSL Stödmottagning.

11.20 Hur kan civilsamhället ge stöd? Exempel från de ideella föreningarna Terrafem och Kvinnors nätverk - Linnamottagningen.

11.30 Hur kan vi upptäcka, möta och samtala med barn och unga som riskerar att giftas bort? Här får du stöd i hur du kan upptäcka barn och unga som riskerar att giftas bort. Du får också ta del av kunskap om vad som är viktigt i möten och samtal med dessa barn och unga. Medverkande: Gunilla von Wachenfeldt, Maria Tillquist och Jonas Doll, barnsamordnare på Migrationsverket.

11.55 Avslutning

12.00 Tack för idag!

Seminariet arrangeras av MUCF i samverkan med Migrationsverket, Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Jämställdhetsmyndigheten och UMO (som driver sajterna UMO.se och Youmo.se).

Se även vårt seminarium om Killar och heder 6 oktober.

 

 

Plats
Digitalt via Youtube