Hoppa till huvudinnehåll
 

Rätt att veta! - Seminarium om killar och heder

Datum/tid

Under 2023 fortsätter vi att utveckla utbildningspaketet Rätt att veta!. Vi erbjuder nu ett kostnadsfritt seminarium om killar och heder. I samtal om heder och hedersrelaterat våld och förtryck är ofta tjejers och kvinnors situation och utsatthet i fokus. Men hur är det att vara kille och socialiseras in en familj eller sammanhang som präglas av hedersnormer?


Se seminariet med teckentolkning:


I seminariet får du som yrkesverksam eller ideellt engagerad kunskap om bland annat vilka roller killar som lever med hedersnormer har, vilka förväntningar de möter från familj, släkt, vänner och samhället samt hur deras utsatthet ser ut. Du får vidare kunskap om hbtqi-killar som lever i en migrations- och hederskontext och ta del av inspiration för hur du kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att involvera killar. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa unga, både enskilt och i grupp.

Program

Moderator är Madeleine Söderberg, utvecklingsledare, MUCF.

Här kan du ta del av de bilder som dagens föredragshållare visade: 

08.30 Välkommen.

08.40 Inledning. Medverkande: Hoshi Kafashi, grundare av Shanazi Hjältar, utbildare och sakkunnig hedersrelaterat våld och förtryck.

08.55 Killar och unga män i en hederskontext. Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Hur påverkas killar och unga män som begränsas av hedersnormer och vad är viktigt i mötet med dessa unga? I föreläsningen berörs teman som maskulinitetsnormer, killars dubbla roller, mellanförskap, rasism och identitet. Medverkande: Poya Ashna, kurator Origo Stockholm och Dilek Baladiz, projektledare Botkyrka kommun.

9.35 Paus

09.50 Killars röster - ett metodmaterial för att arbeta med heders- och machonormer i klassrum. Killars röster är ett material framtaget för samtal och reflektion om hur det är att vara kille och förhålla sig till föreställningar om mansnormer och heder. Materialet syftar till att förebygga våld och förtryck genom att låta killarnas egna röster höras. I detta pass får du höra mer om metodmaterialet och ta del av förslag på hur du eller din verksamhet skulle kunna använda innehållet i dina/era samtal med killar. Medverkande: Talajeh Nasiri, Kvinnors nätverk – Linnamottagningen.

10.15 Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att involvera killar. I detta pass får du ta del av kunskap och erfarenheter av att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Du får också ta del av reflektioner kring hur du kan arbeta med ungdomsgrupper kring exempelvis våld, maskulinitetsnormer, jämställdhet, utanförskap, intersektionalitet och rasism. Medverkande: Hoshi Kafashi, Poya Ashna, Dilek Baladiz och Talajeh Nasir

10.40 Paus

10.50 Shanazi Hjältar – en metod att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. I detta pass får du ta del av kunskap och erfarenheter om hur du kan arbeta förebyggande med killar i grupp med stöd av metoden Shanazi hjältar. Medverkande: Hoshi Kafashi. 
(Passet ersatte Hbtqi-killar i migrations- och hederskontexten, som utgick.) 

11.05 Hur kan civilsamhället ge stöd? Ta del av ett exempel från RFSL Stödmottagning.

11.10 Möten och samtal. Här får du konkreta tips på hur du kan möta och samtala med killar som lever med hedersnormer, både enskilt och i grupp. Medverkande: Hoshi Kafashi, Poya Ashna, Dilek Baladiz och Talajeh Nasiri.

11:40 Avslutning

11.45 Tack för idag!


Seminariet arrangerades av MUCF i samverkan med Migrationsverket, Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Jämställdhetsmyndigheten och UMO (som driver sajterna UMO.se och Youmo.se).

Se även vårt seminarium om Barn och tvångsäktenskap 27 oktober.

Mer kunskap och stöd att ta del av och använda!

Gävle kommun arbetar förebyggande med killar och tjejer för att skapa ett mer jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck i det kommunövergripande samarbetet Shanazi Hjältar.

Hedersförtryck.se har samlat rapporter, webbkurser och stödmaterial för olika yrkesgrupper med temat hedersnormer. 

Här kan du gå en självstudiekurs om hbtqi-personers levnadsvillkor historiskt samt det offentligas uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. 

Jämställdhetsmyndigheten publicerade 2021 en sammanställande rapport om förebyggande arbete riktat till pojkar och män gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Organisationen Män erbjuder en anonym stödchatt för alla som identifierar sig som killar och unga män.

Origopodden är en podd om hedersnormer som drivs av resurscentrumet Origo vilka är experter på hedersnormer. 

Origomodellen är framtagen i syfte att användas i stödsamtal med ungdomar som lever i en hederskontext.

På webbplatsen Killar Röster finns Stödmaterial om killar och heder riktat mot pedagoger.

Umo.se och Youmo.se finns information om sex, hälsa och relationer riktat till unga mellan 13-25 år.

RFSU publicerade 2022 en rapport om sexualundervisning från unga med erfarenhet av hedersnormer. 

RFSL Stödmottagning riktar sig till hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld samt närstående och vänner till våldsutsatta hbtqi-personer. 

Boktips! Mäns heder: att vara både offer och förövare (Schyttler & Rexvid, 2016).

Stöd från MUCF

För att stödja personal inom den öppna fritidsverksamheten i att motverka och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck har MUCF tagit fram ett workshopsmaterial. I materialet finns information, konkreta tips och diskussionsövningar. 

Med utgångspunkt i Youmo.se har MUCF tagit fram utbildningspaketet Rätt att veta!. Utbildningspaketet vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga. Rätt att veta! är tänkt att vara ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Ta del av utbildningspaketet Rätt att veta! på mucf.se/rattattveta.