Hoppa till huvudinnehåll
 

Innovationsprojekt

Två par händer som ställer in rep för klättring

Inom Innovationsprojekt kan organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn samarbeta för att utveckla och sprida nya metoder. Erasmus+ Ung och Aktiv är EU:s program för ungdomssamarbete.

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation

Ansökningstider

 
Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
1 juni – 30 september 2020 5 februari 2020, 12.00 (svensk tid)
1 februari - 31 maj 2021 1 oktober 2020, 12.00 (svensk tid)

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ansökan till Innovationsprojekt - det här behöver ni göra för att ansöka

MUCF hjälper till

Hör av er till MUCF innan ni ansöker och boka en konsultation med en av våra handläggare. Ni får då hjälp att utveckla ansökan i dess olika delar så att den på ett tydligt sätt faller inom ramen för ett innovationsprojekt. Boka konsultation: erasmusplus@mucf.se.

Ni kan söka bidraget

Inom Innovationsprojekt finns breda möjligheter till internationella samarbeten med olika typer av organisationer. Till exempel ideella organisationer, informella ungdomsgrupper, stiftelser, kommuner, museer, statliga myndigheter, skolor och företag.

Projekten ska vara internationella samarbeten
För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners.

Hitta internationella partners i databasen Otlas.

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Det här kan bidraget gå till

Det är möjligt att göra många olika typer av aktiviteter inom ett projekt och i regel står inte individens utan organisationens eller ämnesområdets utveckling i fokus.

Ni kan få bidrag för kostnader för att driva projektet, resor för att träffa internationella samarbetspartner, produktion och spridning av metodmaterial eller konferenser.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på projektets storlek, längd och vilken typ av aktiviteter som ska genomföras. Grupperna får 80 procent av bidraget när projektet börjar och 20 procent när projektet är slut.

Räkna ut er budget för Innovationsprojekt

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan pågå i minst sex månader och högst tre år inom ungdomssektorn.

[[{"fid":"4280","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"Erasmus+ logo","title":"Erasmus+ logo","height":90,"width":400,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Nyckelord
Bidrag
Erasmus+

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: