Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport. Det pågår mellan 2014 och 2020.

Tre leende tjejer i ett tält

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet gäller från 2014 och pågår fram till 2020. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+.

Erasmus+ Ung och Aktiv

 1. Mobilitet (här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  Volontärtjänst, utbyten och kompetensutveckling
 2. Strategiska partnerskap (utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet, partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer och branscher).
  Strategiska partnerskap
 3. Påverka politiken (verktyg och metoder för att påverka ungdomspolitiken, här ingår Möten mellan unga och beslutsfattare).
  Möten mellan unga och beslutsfattare

Erasmus+ utbildningsdel

 1. Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
 2. Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).

Universitets- och högskolerådets webbplats