Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport. Programperioden pågår mellan 2021 och 2027.

Logotypen Erasmus+ på bakgrund i loggans färger.

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet gäller från 2021 och pågår fram till 2027.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+.

Erasmus+ Ung och Aktiv

 1. Mobilitet (här ingår bland annat ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  Utbyten och kompetensutveckling
 2. Strategiska partnerskap (utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet, partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer och branscher).
  Strategiska partnerskap
 3. Påverka politiken (verktyg och metoder för att påverka ungdomspolitiken, här ingår Ungdomsdialog).
  Ungdomsdialog

Erasmus+ utbildningsdel

 1. Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
 2. Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).

Universitets- och högskolerådets webbplats

Visste du att?

RAY-statistik

Unga kommer närmare jobb med Eramus+ Ung och Aktiv
85.2 procent av de unga som deltagit i Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt har blivit medvetna om vilka kompetenser de vill vidareutveckla. 69.4 procent tror att deras chanser att få jobb har ökat.

 

 

RAY-statistik

Unga utvecklade sitt engagemang genom Erasmus+ Ung och Aktiv
45 procent av de unga som deltagit i Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt har blivit aktiva med att arbeta mot diskriminering och rasism.

 

 

RAY-statistik

 

Erasmus+ Ung och Aktiv utvecklar ungas förmågor
89.9 procent av de unga som deltagit i Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt har utvecklat sin förmåga att förhandla om lösningar när det finns olika ståndpunkter. 94.8 procent kommer lättare överens med människor med annan kulturell bakgrund.

 

 

RAY-statistik

Erasmus+ Ung och Aktiv-projektens effekter på lokalsamhället
68.7 procent av projektledare menar att Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt har gett lokalsamhället där projektet verkat en ökad medvetenhet om ungas intressen och bekymmer.

Källa: Resultat från studien Research Based Evaluation of Erasmus+ Youth in Action, 2017.

Studien Research Based Evaluation of Erasmus+ Youth in Action, 2017

 

Erasmus+ logo