Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport. Det pågår mellan 2014 och 2020.

Tre leende tjejer i ett tält

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet gäller från 2014 och pågår fram till 2020.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+.

Erasmus+ Ung och Aktiv

 1. Mobilitet (här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  Volontärtjänst, utbyten och kompetensutveckling
 2. Strategiska partnerskap (utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet, partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer och branscher).
  Strategiska partnerskap
 3. Påverka politiken (verktyg och metoder för att påverka ungdomspolitiken, här ingår Möten mellan unga och beslutsfattare).
  Möten mellan unga och beslutsfattare

Erasmus+ utbildningsdel

 1. Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
 2. Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).

Universitets- och högskolerådets webbplats

Visste du att?

År 2017 fick MUCF in 282 ansökningar totalt varav 113 beviljades.

RAY-statistik

Unga kommer närmare jobb med Eramus+ Ung och Aktiv
85.2 procent av de unga som deltagit i Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt har blivit medvetna om vilka kompetenser de vill vidareutveckla. 69.4 procent tror att deras chanser att få jobb har ökat.

 

 

RAY-statistik

Unga utvecklade sitt engagemang genom Erasmus+ Ung och Aktiv
45 procent av de unga som deltagit i Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt har blivit aktiva med att arbeta mot diskriminering och rasism.

 

 

RAY-statistik

 

Erasmus+ Ung och Aktiv utvecklar ungas förmågor
89.9 procent av de unga som deltagit i Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt har utvecklat sin förmåga att förhandla om lösningar när det finns olika ståndpunkter. 94.8 procent kommer lättare överens med människor med annan kulturell bakgrund.

 

 

RAY-statistik

Erasmus+ Ung och Aktiv-projektens effekter på lokalsamhället
68.7 procent av projektledare menar att Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt har gett lokalsamhället där projektet verkat en ökad medvetenhet om ungas intressen och bekymmer.

 

Källa: Resultat från studien Research Based Evaluation of Erasmus+ Youth in Action, 2017.

Bilder med statistik om Europeisk volontärtjänst under rubriken Visste du att?

Studien Research Based Evaluation of Erasmus+ Youth in Action, 2017