Programhandledning för Erasmus+

Utgå från reglerna i programhandledningen när du ansöker och genomför ett projekt inom Erasmus+.

Du som vill ansöka under 2019 ska utgå från programhandledningen för 2019.

Organisationer som har fått bidrag under tidigare år ska utgå från reglerna i programhandledningen för respektive år när projektet genomförts.

Programhandledningar

2021

2020

2019

2018

2017