Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

För dig med pågående projekt inom EU:s ungdomsprogram med anledning av kriget i Ukraina

Kriget har påverkat flertalet pågående projekt och kommissionen arbetar succesivt fram riktlinjer för hur dessa projekt ska hanteras. Vi har även fått många frågor om hur projekt kan ställa om för att möta behov i flyktingmottagande och andra insatser relaterade till kriget.

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är starka verktyg i arbetet lokalt och internationellt för att bland annat stötta flyktingar och arbeta med integration. EU kommissionen är tydlig med att programmen ska stötta ukrainska studenter, unga, lärare och utbildare. För att möjliggöra en snabb omställning av insatser har Kommissionen beslutat om ökad flexibilitet av programreglerna för projekt som, på frivillig basis, vill ställa om fokus i planerade aktiviteter till att bidra till att hjälpa/bistå personer som flytt eller på annat sätt påverkats av kriget. Detta för att programmen fortsatt och ytterligare ska användas för att främja förståelse och solidaritet i dessa utmanande tider.

Beslutad flexibilitet

Följande möjligheter ges inom respektive programdel för projekt som vill ställa om aktiviteter i stöd till människor som flytt eller på annat sätt drabbats av kriget. Notera att grundläggande programregler för aktiviteterna är de samma som tidigare samt att MUCF måste informeras om förändringar som görs.

För samtliga program

Från och med juli 2022 kommer delar av Kommissionens Språkstöd på nätet - Online Language Support (OLS) - få open access, vilket betyder att introduktionskurser i särskilt utvalda språk kommer att göras fritt tillgängliga. Ukrainska deltagare som dessutom får stöd från projekt inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren kommer därutöver få full tillgång till OLS och dess språkkurser.

Vidare kommer alla deltagare från Ukraina att räknas som deltagare med begränsade möjligheter. De kommer därför också vara berättigade till det relevanta stöd som ges inom respektive programdel. 

För Erasmus+ Ungdom mobilitetsprojekt

Organisationer med pågående projekt kan omfördela delar av sina projektmedel till att ändra eller ersätta aktiviteter som ännu inte har genomförts. Dessa ändringar får inte resultera i en förändring av projektets övergripande syfte. Ändringarna kan komma att behöva ske genom och inom ramarna för ett tilläggsavtal. Kontakta därför MUCF om ni önskar göra några förändringar.

För Erasmus+ Ungdom, projekt inom partnerskap och samarbete

Projekt som godkänts under såväl pågående (2021- ) som föregående programperiod (2014-2020) kan omfördela delar av sina projektmedel till att ändra eller ersätta aktiviteter som ännu inte har genomförts. Dessa ändringar får dock inte resultera i en förändring av projektets övergripande syfte. Ändringarna kan komma att behöva ske genom och inom ramarna för ett tilläggsavtal. Kontakta därför MUCF om ni önskar göra några förändringar. 

För projekt inom Europeiska solidaritetskåren

Projektägare i relevanta och pågående projekt får möjlighet att anpassa fokus för planerade aktiviteter så att dessa istället bidrar till att stötta och bistå personer som tvingats fly kriget. Projektmedelsmottagaren får själv välja vilken ännu inte genomförd aktivitet de vill ändra eller ersätta. Ändringarna får dock inte resultera i en förändring av projektets övergripande syfte. Ändringarna kan komma att behöva ske genom och inom ramarna för ett tilläggsavtal. Kontakta därför MUCF om ni önskar göra några förändringar.

För projekt inom Europeiska solidaritetskåren kommer det även vara möjligt att till exempel använda sig av exceptional costs om situationen skulle medföra att en volontär skulle behöva psykologstöd, gör sin placering tillsammans med barn eller på annat sätt behöver extra stöd. Volontärprojekt beviljade 2018-2020 kan genom tilläggsavtal flytta medel till exceptional costs, kontakta MUCF om detta blir aktuellt. Volontärprojekt beviljade 2021 kan ansöka om exceptional costs under projektets första 12 månader, ansökan skickas till MUCF. 

Ukrainska volontärer har möjlighet att delta i volontärprojekt utan en sändande organisation i Ukraina. Detta för att underlätta deras deltagande i programmet. Istället är det den mottagande organisationen som ansvarar för att kontrollera huruvida volontären uppfyller de krav som finns för medverkan. 

Genom sin försäkring via Cigna har nu volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren tillgång till en dygnetruntöppen stödlinje där de och deras familjemedlemmar har tillgång till gratis rådgivning. Stödlinjen kan användas av de inom programmet som har behov av stöd vid trauma, stress eller oro. Önskas kontakt med stödlinjen ska volontären mejla sina kontaktuppgifter till support@resourcesforyourlife.com. För akut stöd går det att ringa +44 20 8987 6273. Vänligen notera att det kommer debiteras som ett internationellt samtal. För att minimera kostnaderna går det att be om att istället bli uppringd.

MUCF har en lista med ännu aktiva organisationer i Ukraina som har en Quality label och som potentiellt kan agera sändande organisation. Kontakta oss vid intresse.

Om något oväntat skulle hända

MUCF rekommenderar att ni genomför en Risk- och säkerhetsanalys för att identifiera risker och ha en plan för hur ni ska hantera dem. 

Det är UD du vänder dig till och inte MUCF om det skulle inträffa något i projektet kopplat till kriget. Håll koll på UD och ladda gärna ner deras app för lättillgänglig information.