Hoppa till huvudinnehåll
 

Kriget i Ukraina

Under flyktingmottagandet 2015 kraftsamlade Sverige. Offentlig sektor och civilsamhället fick betydelsefulla roller där god samverkan krävdes för att gemensamt klara flyktingsituationen. Idag flyr människor sina hem i Ukraina, men med erfarenheter från 2015 är vi bättre rustade i hur vi samordnar oss och samverkar för att klara en liknande utmaning.

Här samlar vi information om offentliga sektorns och civilsamhällets roller i krisen och hur de samverkar med varandra. Här finns också rapporter och modeller som inspiration och lärdom av tidigare erfarenheter. 

Karta över Euripa

Erfarenheter från civilsamhället

Här lyfter Arvsfonden flera exempel på avslutade arvfonsprojekt som tagit fram metoder, material, arbetssätt och verksamheter som kan vara användbara för er som arbetar i civilsamhället eller i kommunal verksamhet.

Om du vill hjälpa till

Många vill hjälpa människor som drabbas av kriget. Här har vi samlat information till några civilsamhällesorganisationer som på olika sätt arbetar för att stötta människor på flykt.

Samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället

För att kunna möta samhällets utmaningar behöver kommuner och regioner, tillsammans med det civila samhället, hitta former för att samverka.

Vad gör den offentliga sektorn?

MUCF samverkar med olika myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt. Här hittar du mer information om vem som gör vad. 

Rapporter om flyktingmottagandet 2015

Det finns många goda exempel på när kommuner, myndigheter och ideella organisationer lyckats med samverkan. Här har vi samlat rapporter som kan fungera som inspiration och lärdom flyktingmottagandet 2015.

Att möta unga på flykt

Många unga som just nu flyr sina hem  saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter vi har i Sverige. Här samlar vi stödmaterial till dig som möter målgruppen.