Hoppa till huvudinnehåll
 

Möt våra demokratimentorer

Demokratimentorerna representerar olika skolformer och program (högstadium, gymnasium, teoretiska, tekniska, anpassade skolor, elever och skolpersonal). Här får du veta mer om våra demokratimentorer.

                                    

Charlotta Granath,Förstelärare i demokrati- och värdegrundsfrågor

Charlotta Turegård Granath, stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg, Södertörns högskola. Förstelärare, lärarutbildare, gymnasium och lärarutbildningen 

- Engagemanget för demokratifrågor och möjligheten att vara demokratimentor för Sveriges lärare handlar i grund och botten om att få vara med och bidra till ett samhälle där unga ges förutsättningar och får möjlighet att delta på lika villkor.

Med anledning av valet till Europaparlamentet 2024 och skolval har vi i nuläget ett riktat fokusområde på EU. Vi genomför skolval på våra respektive skolor och delar med oss av erfarenheter. Samtidigt pågår det kontinuerliga demokratiarbetet i skolan, mellan valen, och här visar vi på möjligheter med ett aktivt arbete inför, under och efter val samt för ett pågående arbete där hela skolan involveras.

Vi representerar olika skolformer och samarbetar med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Forum för levande historia och elevorganisationerna. Via digitala erfarenhetsträffar inspirerar, sprider vi information och utbildningsmaterial, stöttar och samtalar vi med skolor för att bidra till ett aktivt demokratiarbete. 

Gunilla Ståhlfors, Lärare och Specialpedagog

Gunilla Ståhlfors, anpassad gymnasieskola, nationellt yrkesprogram, Kungsbacka

- Min motivation och mitt engagemang som demokratimentor för Sveriges lärare, är att öka ungas förståelse för och delaktighet i vår demokrati, framför allt i yrkesprogrammen och anpassad gymnasieskolans nationella yrkesprogram som visat sig ha ett lågt valdeltagande.

Mitt viktigaste argument blir att delta på kommande erfarenhetsträffar, samt en vilja att skapa inspiration och sprida MUCF:s demokratipaket samt Skolverkets demokratistege tillsammans med Levande historia för att nå ut och stärka alla yrkeslärare i att systematiskt arbeta aktivt med skolans demokratiuppdrag i sin undervisning.

Cornelis Sundlöf, Gymnasielärare i samhällskunskap

Cornelis Sundlöf, programsamordnare Schillerska gymnasiet, Göteborg

- Många beskriver vår tid som en avgörande tid i Europa, att det är en kamp mellan auktoritära styren och mer demokratiska styren. Då behöver vi i skolan jobba med demokratiuppdraget vi fått för att motverka och förebygga en demokratisk tillbakagång. För att få ett mer starkt enat EU behöver vi alla engagera oss, och då är ett EU-skolval en fantastisk möjlighet för skolan att öva sig i att vara en del av en demokrati. I en fungerande demokrati kan vi inte vara enskilda individer som bara ser till sitt, utan behöver enas och använda vårt inflytande men också lyssna på varandra. Kanske är det nu vi behöver ett mer enat EU mer än någonsin. 

 Per-Olof Särnhammar, yrkesprogram

Per-Olof Särnhammar, yrkesprogram, Norrköping

- Eleverna kanske inte alltid tycker politik är så roligt, men de upptäcker efter hand att de har åsikter om olika samhällsfrågor som rättvisa och kriminalitet, och de är intresserade av nyhetsrapportering i Sverige och världen. Samhällsfrågor och nyheter - allt det har med politik att göra och då kan samhällsämnet bli relevant och intressant. Skolvalet blir en fin final på samhällslektionerna - något konkret att sikta på. Eleverna kan känna att de gör ett informerat val, ett val baserat på kunskap och argument. Nu kan jag som demokratimentor dela det här synsättet med andra - och jag kan få tips av andra i arbetet med demokrati.

Emelie Jönsson, Linnéskolan

Emelie Jönsson, grundskola, Malmö 

- Det som motiverat mig till att vara demokratimentor är möjligheten att gemensamt med andra lärare, från olika skolformer, få verka för att utveckla ungas demokratiska kompetens. Runt om i Sverige finns det fantastiska lärare och elever som arbetar med demokrati i skolan och som vill arbeta med skolval och demokratifrågor. Genom att ta tillvara på detta engagemang hoppas vi kunna upprätta ett forum för lärare, oberoende av skolform och tidigare erfarenhet, där vi kan inspirera och stötta varandra för att stärka demokratin i våra skolor.

Iman Ehsani, demokratimentor, rektor Järva

Iman Ehsani, gymnasium, Järva

- Jag är rektor på Järva Gymnasium, och jag brinner för skolutveckling, demokratiska verktyg och samhällsprocesser. Mitt mål är en inkluderande skola där alla har rätt till en högkvalitativt utbildning, oberoende av var de bor eller deras socioekonomiska bakgrund. Genom att stärka elevernas demokratiska medvetenhet och engagemang förbereder vi dem för aktivt deltagande i samhället. Här ser jag EU:s ambitiösa mål, European Education Area, som avgörande för att säkerställa likvärdig utbildning och skola.

Genom åren som lärare har jag utvecklat och arbetat med metoder som stärker elevernas demokratiska medvetenhet och engagemang i samhällsfrågor, med syfte att främja integration, motverka segregation och förbereda unga för aktivt deltagande i demokratiska processer.

Som demokratimentor önskar jag att vara en katalysator för ungdomars demokratiska medvetenhet och engagemang i samhället. Tillsammans kan vi skapa en skola där alla elever får verktyg och undervisning som rustar dem för framtiden.

Läs mer om Demokratimentorsnätverket

Läs mer om MUCF:s demokratipaket med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.