Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokratimentorsnätverket

Tillsammans med lärare och skolledare som demokratimentorer, driver MUCF i samverkan med Skolverket, Forum för levande historia och elevorganisationerna Elevernas riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd ett demokratimentorsnätverk.

Syftet med nätverket är att ge unga elever en ökad demokratisk medvetenhet och kompetens genom att stärka skolans roll i demokratin/skolans demokratiska uppdrag. Det gör nätverket genom inspirations- och kunskapsträffar – öppna för alla med koppling till skolans värld. Nätverket skapades under 2022 som ett stöd inom Skolval 2022 och drivs nu vidare utifrån en bredare demokratiansats. 2024 fokuserar nätverket på EU-skolvalet 2024 och Demokratistegen.

Möt våra demokratimentorer

På bilden ser du några av de personer som ingår i vårt nätverk med demokratimentorer. Tillsammans representerar vi elevorganisationer, olika skolformer och myndigheter.

Bild på Demokratimentorsnätverket

Årets fokus för att öka ungas delaktighet

Under 2024 arbetar demokratimentorsnätverket med detta:

Nätverket planerar både interna träffar för samverkan inom nätverket, och externa och öppna träffar för andra inom skolan och kommun. Träffarna delges via ovan länkar. 

Ta del av erfarenhetsträffar i efterhand! 

6 februari 2024: EU-kunskap för lärare

Den 6 februari anordnade MUCF tillsammans med Europaparlamentet och Demokratimentorsnätverket ett webbinarium där du som lärare och skolpersonal fick chansen att fylla på med mer kunskap om EU.

21 november 2023: Stärk EU-kunskapen på din skola!

Den 21 november 2023 anordnade Demokratimentorsnätverket webbinariet Stärk kunskapen om EU på din skola! Förutom handfasta verktyg från MUCF, inspiration från demokratimentorer innehåller webbinariet även en rundvandring på Upplev Europa-utställningen på Kulturhuset i Stockholm och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) presentation om digitala demokrativerkstäder inom ramen för EU:s ungdomsdialog. 

​​5 maj 2022: Om skolval och stödmaterial som erbjuds. 

Här får ni ta del av information om skolval och flera exempel från skolvalsarbete som planeras och pågår. 

20 maj 2022: Om skolval på särskola, tillsammans med UR. 

Under erfarenhetsträffen den 20 maj medverkade UR som berättade om sin nya serie "Varför ska jag rösta" för särgrundskolan och gymnasiet. MUCF lyfte det riktade stödmaterialet "Prata demokrati i gymnasiesärskolan" och demokratimentorerna delar med sig av erfarenhet och lärdomar. 

23 maj 2022: Om skolval på yrkesprogram, tillsammans med Demokratibygget.

Under erfarenhetsträffen den 23 maj medverkade bland annat demokratimentorerna som gav tips och tricks på skolvalsarbete för yrkesgymnasieprogram. 

30 maj 2022: Erfarenhetsträff för dig som är engagerad i skolval.

Under erfarenhetsträffen den 30 maj var både elever och skolpersonal inbjudna. Myndigheten för tillgängliga medier deltog och berättade om sitt stöd. 

Demokratipaket till skolan

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför har MUCF tagit fram ett demokratipaket med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.