Hoppa till huvudinnehåll
 

Insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin

Bidraget ska användas för att förstärka verksamheten under pandemin för att kunna ge extra stöd och hjälp till samhällets allra mest utsatta, dvs personer som annars riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät. Regeringen har beslutat att MUCF får fördela bidrag på 30 miljoner kronor som stöd till socialt särskilt utsatta.

Händer som håller i en kopp. Fotograf: Volodymyr Melnyk

Det här vill regeringen åstadkomma med bidraget

Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet och genom det möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta under coronapandemin. 

Det kan till exempel handla om att ge en sovplats till den som inte har ett hem, ge något att äta till den som inte har mat för dagen, lindra psykisk ohälsa, eller hjälpa socialt eller ekonomiskt särskilt utsatta individer och familjer.

Viktiga datum

Ansökan har stängt.

Bidraget gäller för hela 2022

Om ni redan har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin går det bra att söka bidrag för kostnader ni haft för hela 2022, det vill säga redan från den 1 januari 2022.

Användningen av bidraget ska redovisas till MUCF senast den 31 mars 2023. 

Det här kan bidraget användas till

Bidraget får användas till att förstärka verksamheten för socialt särskilt utsatta för att möta de ökade behov som uppstått på grund av coronapandemin. 

Bidraget kan till exempel användas för verksamhets-, administrations- och personalkostnader och ska vara förbrukat senast den 31 december 2022. 

Läs förordningen om utlysningen noga innan ni påbörjar ansökan

I förordningen hittar ni mer information och formalia som behöver uppfyllas för den som söker bidrag. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

Länk till förordning (2022:145) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Vem kan söka?

Organisationer som ansöker om bidrag måste bedriva, och ha bedrivit, verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer under minst två år.

Ideella föreningar 

Som ideell förening måste ni:

 • ha bedrivit verksamhet minst två år innan ansökan lämnas in
 • vara demokratiskt uppbyggda och respektera demokratins idéer (läs mer om detta på sidan Demokrativillkor - så granskar vi)
 • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
 • bedriva en riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse).* 

OBS! Att en lokalförening är ansluten till en riksorganisation betyder inte att lokalföreningen bedriver riksomfattande verksamhet.

Trossamfund, samverkansorgan eller församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni:

 • enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund ha rätt till statlig hjälp eller 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
 • ha bedrivit verksamhet minst två år innan ansökan lämnas in
 • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
 • bedriva riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse).* 

OBS! Att en lokalförening/församling är ansluten till en organisation som bedriver riksomfattande verksamhet betyder inte att lokalföreningen/församlingen i sig bedriver riksomfattande verksamhet.

* I undantagsfall kan organisationer som inte uppfyller dessa villkor beviljas bidrag. Detta kan gälla om MUCF bedömer att det finns särskilda behov kopplade till det geografiska område där organisationen är verksam.

Andra organisationsformer som stiftelser och kommuner kan inte beviljas bidraget.

Ansökan

Ni gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst. Om ni inte har sökt bidrag tidigare så börjar ni med att skapa en användare för att kunna logga in.

Detta händer när ni skickat in ansökan

När ni skickat in ansökan får de ni angivit som kontaktpersoner en automatisk bekräftelse med e-post att vi har tagit emot er ansökan.

När ansökan är inskickad kan ni inte längre ändra eller fylla i nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

Redovisning

Bidrag som ni fått för verksamhetsår 2022 ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Redovisningen lämnas i MUCF:s e-tjänst där ni gjorde er ansökan.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.

Organisationer som fått stöd

Bidrag till särskilt utsatta under coronapandemin har delats ut fem gånger. Följande organisationer fick bidrag.

Vid femte ansökningsomgången (hösten 2022)

 • Svenska Röda Korset, 5 267 870 kronor
 • Sveriges Stadsmissioner, 5 267 870 kronor
 • Hela Människan, 3 250 000 kronor
 • Equmeniakyrkan, 2 250 000 kronor
 • Frälsningsarmén, 2 227 500 kronor
 • Islamiska Shiasamfunden i Sverige, 2 175 000 kronor
 • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, 1 500 000 kronor
 • SIOS, 1 310 000 kronor
 • Convictus, 1 200 000 kronor
 • Frivilligorganisationen Agape Göteborg, 1 000 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 1 000 000 kronor
 • Läkare i Världen, 950 000 kronor
 • Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar, 700 000 kronor
 • Verdandi, 600 000 kronor
 • Ensamkommandes Förbund, 541 760 kronor
 • Internationella Vänner, 460 000 kronor
 • LP-Vännernas Kamratförening, 300 000 kronor

Vid fjärde ansökningsomgången (våren 2022)

 • Sveriges Stadsmissioner,11 000 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 11 000 000 kronor
 • Hela Människan, 6 500 000 kronor
 • Svenska kyrkan, 3 750 000 kronor
 • Trossamfundet Romersk-Katolska kyrkan, 3 000 000 kronor
 • ECPAT Sverige, 2 708 513 kronor
 • Läkare i Världen, 2 122 500 kronor
 • Equmeniakyrkan nationella enheten, 2 000 000 kronor
 • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, 1 500 000 kronor
 • Pingstförsamlingen i Gävle, 1 100 000 kronor
 • Frivilligorganisationen Agape, 750 000 kronor
 • Stöttepelaren, 795 000 kronor
 • LP-verksamhetens Ideella Riksförening, 750 000 kronor
 • Frihamnen i Helsingborg/Hemlösas Hus, 723 987 kronor
 • Talita, 300 000 kronor

Vid tredje ansökningsomgången (hösten 2021)

 • Sveriges Stadsmissioner, 27 000 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 17 000 000 kronor
 • Trossamfundet Svenska kyrkan, 6 200 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationella enheten, 6 000 000 kronor
 • Hela Människan, 5 000 000 kronor
 • Föreningen FVO, 3 500 000 kronor
 • Rädda Barnen, 3 140 000 kronor 
 • KFUK-KFUM Sverige, 3 000 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 2 162 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 2 000 000 kronor
 • Pingstförsamlingen i Gävle, 1 350 000 kronor
 • SIOS, 1 185 000 kronor
 • Islamiska Shiasamfunden i Sverige, 950 000 kronor
 • Lp-verksamhetens ideella riksförening, 930 000 kronor
 • RFSL, 908 000 kronor
 • Ensamkommandes förbund, 781 400 kronor
 • Internationella Vänner, 760 000 kronor
 • Frivilligorganisationen Agape, 640 000 kronor
 • Framtidståget, 486 000 kronor
 • Stöttepelaren, 400 000 kronor
 • RIFFI, 350 000 kronor
 • Sociala Missionen, 325 000 kronor
 • LP-Vännernas Kamratförening, 300 000 kronor
 • Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, 250 000 kronor
 • Talita, 200 000 kronor
 • Kulturföreningen Vasaplan, 175 000 kronor
 • IOGT Medmänniska, 150 000 kronor
 • KRIS BORÅS, 125 000 kronor
 • Ideella föreningen Kärngården, 100 000 kronor

Vid andra ansökningsomgången (våren 2021)

 • Convictus, 1 700 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationella enheten, 1 500 000 kronor
 • Frivilligorganisationen Agape, 1 350 000 kronor
 • Frälsningsarmén, 8 000 000 kronor
 • Föreningen Frihamnen i Hb/7 Hemlösas Hus, 930 000 kronor
 • Förenade islamiska föreningar, 3 000 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 1 500 000 kronor
 • Hela Människan, 4 000 000 kronor
 • Islamiska Shiasamfunden i Sverige, 3 000 000 kronor
 • Läkare i Världen, 3 835 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 1 500 000 kronor
 • Räddningsmissionen, 925 000 kronor
 • Stöttepelaren, 660 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 8 000 000 kronor
 • Sveriges Stadsmissioner, 10 000 000 kronor
 • Talita, 100 000 kronor
 • Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, 3 000 000 kronor
 • Trossamfundet Svenska Kyrkan, 5 000 000 kronor

Vid första ansökningsomgången (sommaren 2020)

 • Sveriges Stadsmissioner, 10 000 000 kronor
 • Frälsningsarmén, 5 697 000 kronor
 • Svenska Röda Korset, 5 530 000 kronor
 • Svenska kyrkan, 5 000 000 kronor
 • Romska Ungdomsförbundet, 3 600 000 kronor
 • Läkare i Världen, 3 520 000 kronor
 • Förenade Islamiska Föreningar, 3 000 000 kronor
 • Hela Människan, 3 000 000 kronor
 • Ny Gemenskap, 2 820 000 kronor
 • Föreningen S:ta Clara kyrka, 1 500 000 kronor
 • Romersk-katolska kyrkan, 1 200 000 kronor
 • Equmeniakyrkan nationell enheten, 1 089 392 kronor
 • Convictus, 500 000 kronor
 • Agape, 462 000 kronor
 • Föreningen Frihamnen i Hb/7 Hemlösas Hus, 460 000 kronor
 • Räddningsmissionen, 385 608 kronor
 • Stöttepelaren, 236 000 kronor